Hlavní obsah

zdravit

Vyskytuje se v

chatrný: chatrné zdravísalute fragile

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

zdraví: Na zdraví!Alla salute!, Cincin!, po kýchnutí Salute!

zničit: zničit si zdraví čímrovinarsi la salute

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

ničit: Nenič si zdraví!Non rovinarti la salute.

podlomený: podlomené zdravísalute minata

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.Ciò ha minato la sua salute.

poškozovat: Kouření poškozuje zdraví.Il fumo danneggia la salute.

překypovat: Překypovala zdravím.Scoppiava di salute.

s, se: Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

škodit: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

buono: dobré zdravíbuona salute

felicità: Ať slouží!, Na zdraví! při kýchnutíFelicità!

ferro: železné zdravísalute di ferro

lesione: fyzická újma, ublížení na zdravídir. lesione personale

malsano: nezdravě vypadajícídi aspetto malsano

nocivo: zdraví škodlivýnocivo per la/alla salute

pregiudizio: vážná újma na zdravígrave pregiudizio alla salute

prosperare: být zdravý, těšit se dobrému zdravíprosperare di salute

salute: fyzické/duševní zdravísalute fisica/mentale

sanità: duševní zdravísanità mentale/di mente

sano: vypadat zdravěavere un aspetto sano

a: Kouření škodí zdraví.Il fumo fa male alla salute.

affetto: Srdečně (zdravím). na konci dopisu ap.Con affetto.

bere: napít se na čí zdravíbere alla salute di q

cera: Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.Ha una cattiva cera.

minare: Nemoc mu podlomila zdraví.Una malattia ha minato la sua salute.

nuocere: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

omaggio: S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.I miei omaggi.

rovinare: Nenič si zdraví!Non ti rovinare la salute!

tendere: Mé zdraví se postupně zlepšuje.La mia salute tende a migliorare.

crepare: překypovat zdravímcrepare di salute

godere: těšit se dobrému zdravípřen. godere di buona salute

pro: Ať slouží!, Na zdraví!Buon pro!

saluto: nezdravit se s kým nepřítelem ap.togliere il saluto a q

togliere: nezdravit se s kýmtogliere il saluto a q

zdravit: zdravit se vzájemněsalutarsi