Hlavní obsah

zdravit

Vyskytuje se v

chatrný: chatrné zdravísalute fragile

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

zdraví: Na zdraví!Alla salute!, Cincin!, po kýchnutí Salute!

zdraví: tělesné zdravísalute fisica

zdraví: duševní zdravísalute mentale, sanità

zničit: zničit si zdraví čímrovinarsi la salute

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

ničit: Nenič si zdraví!Non rovinarti la salute.

podlomený: podlomené zdravísalute minata

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.Ciò ha minato la sua salute.

poškozovat: Kouření poškozuje zdraví.Il fumo danneggia la salute.

překypovat: Překypovala zdravím.Scoppiava di salute.

s, se: Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

škodit: Kouření škodí zdraví.Il fumo nuoce alla salute.

buono: buona salutedobré zdraví

felicità: Felicità!Ať slouží!, Na zdraví! při kýchnutí

ferro: salute di ferroželezné zdraví

lesione: dir. lesione personalefyzická újma, ublížení na zdraví

malsano: di aspetto malsanonezdravě vypadající

nocivo: nocivo per la/alla salutezdraví škodlivý

pregiudizio: grave pregiudizio alla salutevážná újma na zdraví

prosperare: prosperare di salutebýt zdravý, těšit se dobrému zdraví

salute: salute fisica/mentalefyzické/duševní zdraví

salute: far male alle saluteškodit zdraví

salute: alla salute di qna zdraví koho připít ap.

sanità: sanità mentale/di menteduševní zdraví

sano: avere un aspetto sanovypadat zdravě

a: Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.

affetto: Con affetto.Srdečně (zdravím). na konci dopisu ap.

bere: bere alla salute di qnapít se na čí zdraví

cera: Ha una cattiva cera.Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.

minare: Una malattia ha minato la sua salute.Nemoc mu podlomila zdraví.

nuocere: Il fumo nuoce alla salute.Kouření škodí zdraví.

omaggio: I miei omaggi.S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.

rovinare: Non ti rovinare la salute!Nenič si zdraví!

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

tendere: La mia salute tende a migliorare.zdraví se postupně zlepšuje.

crepare: crepare di salutepřekypovat zdravím

godere: přen. godere di buona salutetěšit se dobrému zdraví

pro: Buon pro!Ať slouží!, Na zdraví!

saluto: togliere il saluto a qnezdravit se s kým nepřítelem ap.

togliere: togliere il saluto a qnezdravit se s kým