Hlavní obsah

matrimonio

Podstatné jméno mužské

  1. manželství vztah, stavpromessa di matrimoniozasnoubení, zásnubycontrarre matrimonio, unirsi in matrimoniovstoupit do manželstvífare un buon matrimoniodobře se oženit
  2. svatba, sňatek, svatební obřadSiamo invitati a un matrimonio.Jsme pozvaní na svatbu.

Vyskytuje se v

pubblicazione: pubblicazioni (di matrimonio)(svatební) ohlášky

celebrazione: la celebrazione del matrimoniosvatební obřad

certificato: certificato di matrimoniooddací list

civile: matrimonio civilecivilní svatba/obřad ne církevní

congiungere: congiungere in matrimonio qsezdat, spojit ve svazku manželském koho

consumare: consumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství, vzít se

convenienza: matrimonio di convenienzasňatek z rozumu

denuncia: denuncia di matrimoniosvatební ohlášky

felice: matrimonio felicešťastné manželství

interesse: matrimonio d'interessemanželství z rozumu

istituzione: istituzione del matrimonioinstituce manželství

legittimo: matrimonio legittimozákonný sňatek

misto: matrimonio mistosmíšené manželství

offerta: offerta di lavoro/matrimonionabídka práce/k sňatku

omosessuale: rapporto/matrimonio omosessualehomosexuální vztah/sňatek

partecipazione: partecipazione di matrimonio/nozzesvatební oznámení

proposta: proposta di matrimonionabídka k sňatku

religioso: matrimonio religiosocírkevní svatba

unire: unire in matrimoniospojit ve svazku manželském

list: certificato di nascita/morte/matrimoniorodný/úmrtní/oddací list

nabídka: proposta di matrimonionabídka k sňatku

občanský: matrimonio civileobčanský sňatek

oddací: atto di matrimoniooddací list

oznámení: annuncio di nozze, s pozvánkou partecipazione di matrimoniosvatební oznámení

sňatek: concludere un matrimoniouzavřít sňatek

svatba: anniversario di matrimoniovýročí svatby

svazek: vincolo del matrimoniomanželský svazek

výslužka: dolci (di matrimonio) come regalo per gli invitativýslužka ze svatby

klapat: Il loro matrimonio (non) funziona/va bene.V manželství jim to (ne)klape.

vyždímat: In un anno di matrimonio l'ha completamente spolpato.Za rok manželství ho zcela vyždímala.

zevšednět: Il matrimonio per loro era diventato (una) routine.Manželství jim zevšednělo.

matrimonio: promessa di matrimoniozasnoubení, zásnuby