Hlavní obsah

denuncia

Vyskytuje se v

ohlašovací: ohlašovací povinnostobbligo di denuncia

povědět: povědět to na koho nahlásit, žalovatdenunciare q, fare la spia su q

policie: oznámit co policiidenunciare qc alla polizia

udat: Udala ho.L'ha denunciato.