Hlavní obsah

civile

Vyskytuje se v

inženýr: ingegnere meccanico/civilestrojní/stavební inženýr

kalendářní: anno /mese /settimana civilekalendářní rok/měsíc/týden

měsíc: mese civilekalendářní měsíc

občanský: guerra civileobčanská válka

obrana: protezione civilecivilní obrana

partnerství: unione civileregistrované partnerství

povinnost: dovere civile/moraleobčanská/morální povinnost

povinný: (assicurazione) responsabilità civile auto, RCApovinné ručení pojištění motoristů

právo: diritto civile/amministrativopráv. občanské/správní právo

pře: causa civilepráv. občanskoprávní pře

registrovaný: unione civile/registrataregistrované partnerství

rodinný: stato civilerodinný stav osoby

rok: anno civile/calendariokalendářní rok

ručení: (assicurazione) responsabilità civile auto, RCA povinné ručení vozidla

stavební: ingegnere civilestavební inženýr

zákoník: Codice Civile/Penalepráv. občanský/trestní zákoník

žaloba: azione civileobčanskoprávní žaloba

associazione: associazione civileobčanské sdružení

aviazione: l'aviazione militare/civilevojenské/civilní letectvo

borghese: být v civiluessere in borghese

calendario: calendario civilekalendář státních svátků

civile: matrimonio civilecivilní svatba/obřad ne církevní

codice: codice civile/penaleobčanský/trestní zákoník

congedo: odchod do civilu, vyřazení do zálohy, propuštění z vojny ap.congedo assoluto

convivenza: convivenza civile/familiareobčanské/rodinné soužití

diritto: diritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo

disobbedienza: disobbedienza civileobčanská neposlušnost

genio: genio civilepozemní stavitelství

guerra: guerra civileobčanská válka

ingegnere: ingegnere civilestavební inženýr

intonaco: intonaco civileštuk, jemná omítka

ospedale: ospedale civile/militarecivilní/vojenská nemocnice

parte: parte civiležalobce, žalující strana

privare: dir. privare q dei diritti civilizbavit koho občanských práv

protezione: protezione civilecivilní obrana

servizio: servizio civilecivilní služba místo vojny

settimana: settimana civilekalendářní týden

stato: stato civilerodinný stav

tribunale: tribunale civilecivilní soud

civil: v civiluin borghese