Hlavní obsah

civile

Vyskytuje se v

associazione: associazione civileobčanské sdružení

aviazione: l'aviazione militare/civilevojenské/civilní letectvo

borghese: essere in borghesebýt v civilu

calendario: calendario civilekalendář státních svátků

codice: codice civile/penaleobčanský/trestní zákoník

congedo: congedo assolutoodchod do civilu, vyřazení do zálohy, propuštění z vojny ap.

convivenza: convivenza civile/familiareobčanské/rodinné soužití

diritto: diritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo

disobbedienza: disobbedienza civileobčanská neposlušnost

genio: genio civilepozemní stavitelství

guerra: guerra civileobčanská válka

ingegnere: ingegnere civilestavební inženýr

intonaco: intonaco civileštuk, jemná omítka

ospedale: ospedale civile/militarecivilní/vojenská nemocnice

parte: parte civiležalobce, žalující strana

privare: dir. privare q dei diritti civilizbavit koho občanských práv

protezione: protezione civilecivilní obrana

servizio: servizio civilecivilní služba místo vojny

settimana: settimana civilekalendářní týden

stato: stato civilerodinný stav

tribunale: tribunale civilecivilní soud

civil: v civiluin borghese

inženýr: strojní/stavební inženýringegnere meccanico/civile

kalendářní: kalendářní rok/měsíc/týdenanno /mese /settimana civile

měsíc: kalendářní měsícmese civile

občanský: občanská válkaguerra civile

občanský: občanská právadiritti civili

občanský: občanský sňatekmatrimonio civile

občanský: občanské sdruženíassociazione civile

občanský: práv. občanský zákoníkcodice civile

obrana: civilní obranaprotezione civile

partnerství: registrované partnerstvíunione civile

povinnost: občanská/morální povinnostdovere civile/morale

povinný: povinné ručení pojištění motoristů(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

právo: práv. občanské/správní právodiritto civile/amministrativo

pře: práv. občanskoprávní přecausa civile

registrovaný: registrované partnerstvíunione civile/registrata

rodinný: rodinný stav osobystato civile

rok: kalendářní rokanno civile/calendario

ručení: povinné ručení vozidla(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

stavební: stavební inženýringegnere civile

stavební: stavební fakultafacoltà di ingegneria civile

zákoník: práv. občanský/trestní zákoníkCodice Civile/Penale

žaloba: občanskoprávní žalobaazione civile