Hlavní obsah

pře

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (právní spor) lite f, controversia f(případ) causa fpráv. soudní přecontroversia f giudiziariapráv. občanskoprávní přecausa f civile
  2. (hádka) litigio m, litigata f, disputa f

Vyskytuje se v

alla: při odchodualla partenza

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

arrivo: při příjezduall'arrivo

atto: při činu chytit ap.nell'atto, sull'atto

calare: při západu slunceal calar del sole

cogliere: přistihnout koho při činucogliere q sul fatto

consegna: (za)platit při dodánípagare alla consegna

contesa: soudní přecontesa giudiziaria

contrasto: být ve při s kýmessere in contrasto con q

corsa: doběh při přistáníaer. corsa di atterraggio

decollo: při vzletual decollo

fatto: chytit koho při činucogliere q sul fatto

flagrante: chytit koho při činucogliere q in flagrante

forza: při síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtuin forze

guardare: při bližším pohledua ben guardare

idea: Při pouhém pomyšlení na co ...Alla sola idea di qc ...

lume: večeře při svíčkáchcena a lume di candela

male: nevolnost při jízdě autemmal d'auto

mancanza: při neexistenci/nepřítomnosti čeho, pokud neexistuje/není co, jelikož není coin mancanza di qc

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

omicidio: usmrcení při dopravní nehoděomicidio stradale

opera: vidět koho při prácivedere q all'opera

parlare: při vší úctěcon rispetto parlando

pasto: při jídle, během jídladurante il pasto

peggio: při nejhoršímal(la) peggio

prossimo: při příští příležitostialla prossima occasione

reggere: obstát při zkoušcereggere una prova

ritorno: na zpáteční cestě, při návratual ritorno

sole: při východu/západu slunceal sorgere/calar del sole

sorgere: při východu slunceal sorgere del sole

sorprendere: přistihnout/chytit koho při činusorprendere q sul fatto

ammazzarsi: Zabil se při nehodě.Si è ammazzato in un incidente.

beccare: Načapali ho při krádeži.L'hanno beccato a rubare.

fondere: Led taje při nula stupních Celsia.Il ghiaccio fonde a 0 °C.

freddo: Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...Mi viene freddo (a pensarci)...

mio: Je/stojí při mně. na mé straněSta dalla mia.

morire: Zemřeli při dopravní nehodě.Sono morti in un incidente stradale.

mossa: Při mluvení hodně gestikuluje.Parla facendo molte mosse.

pizzicare: Chytili ho při krádeži.L'hanno pizzicato mentre rubava.

rasente: letět těsně při zemivolare rasente terra

borsa: být při penězích/bez penězavere la borsa piena/vuota

brutto: v nejhorším případě, při nejhorším, když bude zlealle brutte

cammino: po cestě, při cestě za chůze ap.cammin facendo

carne: dobře živený, při těle ne hubený(bene) in carne

castagna: nachytat/chytit/načapat koho při činuprendere/cogliere q in castagna

confessione: při zpovědi, přen. (velmi) důvěrně prozradit ap.in confessione

fallo: nachytat, načapat, dostat koho lháře ap., přistihnout koho při činucogliere q in fallo