Hlavní obsah

svazek

Vyskytuje se v

čítat: Knihovna čítá několik tisíc svazků.La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.

congiungere: sezdat, spojit ve svazku manželském kohocongiungere in matrimonio q

elettronico: svazek elektronůfascio elettronico

fascio: svazek listin, fascikl papírůfascio di carte

mazzo: svazek klíčůun mazzo di chiavi

pennello: svazek elektronůfis. pennello elettronico

troncare: zpřetrhat svazky s kýmtroncare i rapporti con q

tubiero: trubkový svazek tepelných výměníků ap.tecn. fascio tubiero

unione: manželský svazekunione coniugale

unire: spojit ve svazku manželskémunire in matrimonio

vincolo: svazek manželskývincolo matrimoniale

consistere: Dílo se skládá ze tří svazků.L'opera consiste di tre volumi.

svazek: manželský svazekvincolo del matrimonio