Hlavní obsah

svazek

Vyskytuje se v

čítat: Knihovna čítá několik tisíc svazků.La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.

congiungere: congiungere in matrimonio qsezdat, spojit ve svazku manželském koho

elettronico: fascio elettronicosvazek elektronů

fascio: fascio di cartesvazek listin, fascikl papírů

fascio: mat. fascio di rettesvazek přímek

mazzo: un mazzo di chiavisvazek klíčů

pennello: fis. pennello elettronicosvazek elektronů

troncare: troncare i rapporti con qzpřetrhat svazky s kým

tubiero: tecn. fascio tubierotrubkový svazek tepelných výměníků ap.

unione: unione coniugalemanželský svazek

unire: unire in matrimoniospojit ve svazku manželském

vincolo: vincolo matrimonialesvazek manželský

consistere: L'opera consiste di tre volumi.Dílo se skládá ze tří svazků.