Hlavní obsah

kniha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (knížka) libro melektronická knihalibro elettronico, e-book
  2. (část spisu) libro m(jeden svazek) volume m
  3. (pro úřední zápisy) libro m, libretto m(soupis též) registro mkniha jízdlibretto di circolazionetřídní kniharegistro di classe
  4. (část žaludku přežvýkavců) omaso m, centopelle m, foglietto m

Vyskytuje se v

čtečka: čtečka e-knihlettore di libri elettronici

jízda: kniha jízdlibretto di circolazione

kůže: kniha vázaná v kůžilibro rilegato in pelle

návštěvní: návštěvní knihalibro degli ospiti

pamětní: pamětní kniha návštěvnická ap.libro delle firme

pohádka: kniha pohádeklibro di fiabe

pokladní: ekon. pokladní knihalibro (di) cassa

police: police na knihymensola per i libri

povídka: kniha povídeklibro dei racconti

recept: kniha receptůricettario

třídní: třídní učitel/knihainsegnante/registro di classe

učený: učené knihylibri dotti/eruditi

účetní: účetní knihy/obdobílibri /periodi contabili

určený: kniha určená pro dětilibro destinato ai bambini

být: Ta kniha je má.Questo libro è mio.

do: knihy srovnané do řadylibri allineati in fila

název: kniha s názvem...il libro intitolato...

nést: Kniha nese název ...Il libro porta il titolo ...

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odklidit: Odklidil knihy ze stolu.Ha tolto i libri dal tavolo.

podtitul: Kniha s podtitulem...Libro con il sottotitolo...

přeložit: Přeložil knihu do angličtiny.Ha tradotto un libro in inglese.

psát: V knize se píše o... pojednáváIl libro tratta di...

řadit se: Tato kniha se řadí k jeho nejlepším.Questo libro va collocato fra i suoi migliori.

srovnat: srovnat knihysistemare i libri

ti, ty, ta: ty knihy na policiquei libri sullo scaffale

úryvek: úryvky z knihybrani di un libro

vázat: polygr. vázat knihyrilegare i libri

vyjmout: vyjmout knihu z knihovnyestrarre un libro dalla libreria

zavřít: zavřít knihu/deštníkchiudere il libro/l'ombrello

zpracovat: zpracovat knihu pro zfilmováníadattare un libro per il cinema

allineato: libri allineati sullo/nello scaffaleknihy vyrovnané na polici

carnet: comm. carnet di ordinikniha objednávek/zakázek

cassa: libro (di) cassapokladní kniha, peněžní deník

classe: registro di classetřídní kniha

di: un libro di Umberto Ecokniha od Umberta Eca

diario: diario di classetřídní kniha

firma: registro delle firmekniha návštěv

fondiario: libro fondiariopozemková kniha

genealogico: libro genealogicoplemenná kniha

grande: libro per grandikniha pro dospělé

libro: libro in brossurabrožovaná kniha

libro: libro degli ospitikniha hostů, návštěvní kniha

libro: libro elettronicoelektronická kniha, e-kniha

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

libro: libro contabileúčetní kniha

libro: libro genealogicoplemenná kniha

libro: libro fondiariopozemková kniha

licenziare: licenziare (alle stampe) un libro/articolodát svolení k publikaci knihy/článku

mastro: libro mastrohlavní (účetní) kniha

mille: un libro di mille paginekniha o tisíci stránkách

nota: la nota della spesakniha výdajů

pelle: un libro rilegato in pellekniha vázaná v kůži

per: libro per bambinikniha pro děti

pila: una pila di libri/piattistoh/štos knih/talířů

presente: il presente librotato kniha

record: libro dei recordkniha (světových) rekordů

registro: registro di classetřídní kniha

collocare: Questo libro va collocato fra ...Tato kniha je řazena mezi ...

mettere: Metti i libri sul tavolo.Dej ty knihy na stůl.

primo: i primi capitoli di un libroprvní kapitoly knihy

profetico: i libri profeticiprorocké knihy

quanto: Quanti libri hai?Kolik máš knih?

quello: Dammi quel libro!Dej mi tu knihu!

dottore: parlare come un dottoremluvit jako kniha