Hlavní obsah

libro

Podstatné jméno mužské

  1. kniha, knížkalibro di testoučebnicelibro in brossurabrožovaná knihalibro di fumettikomikslibro degli ospitikniha hostů, návštěvní knihalibro dei sognisnářlibro elettronicoelektronická kniha, e-knihaporta a libroshrnovací dveřelibro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověkscala a libroštafle, dvojžebřík
  2. svazek, spis díla
  3. deník, knihalibro di cassapeněžní deníklibro contabileúčetní knihalibro genealogicoplemenná knihalibro fondiariopozemková knihalibro di bordopalubní deník
  4. lýko pletivo pod kůrou
  5. kniha část žaludku přežvýkavců

Vyskytuje se v

strenna: dárkové vydání knihy(libro) strenna

allineato: knihy vyrovnané na policilibri allineati sullo/nello scaffale

animato: leporelo kreslenélibro animato

cassa: pokladní kniha, peněžní deníklibro (di) cassa

di: kniha od Umberta Ecaun libro di Umberto Eco

divoratore: náruživý čtenář, knihomoldivoratore di libri

esercizio: cvičebnicelibro degli esercizi

fondiario: pozemková knihalibro fondiario

genealogico: plemenná knihalibro genealogico

grande: kniha pro dospělélibro per grandi

licenziare: dát svolení k publikaci knihy/článkulicenziare (alle stampe) un libro/articolo

lira: lira (sterlina)libra (šterlinků)

mastro: hlavní (účetní) knihalibro mastro

mille: kniha o tisíci stránkáchun libro di mille pagine

pelle: kniha vázaná v kůžiun libro rilegato in pelle

per: kniha pro dětilibro per bambini

pila: stoh/štos knih/talířůuna pila di libri/piatti

presente: tato knihail presente libro

quello: učebnice dějepisu a zeměpisuil libro di storia e quello di geografia

questo: tyhle knížkyquesti libri

record: kniha (světových) rekordůlibro dei record

sterlina: lira sterlinalibra šterlinků

tenuta: vedení účetnictvítenuta dei libri

testo: učebnicelibro di testo

cacciare: Kam strčil tu knížku?hovor. Dove ha cacciato quel libro?

collocare: Tato kniha je řazena mezi ...Questo libro va collocato fra ...

cui: Knížka, o které jsem ti říkal.Il libro di cui ti ho parlato.

mettere: Dej ty knihy na stůl.Metti i libri sul tavolo.

oppure: Chceš knížku nebo časopis?Vuoi un libro oppure una rivista?

primo: první kapitoly knihyi primi capitoli di un libro

profetico: prorocké knihyi libri profetici

quale: Jaké knížky máš rád?Quali libri preferisci?

quanto: Kolik máš knih?Quanti libri hai?

čtečka: čtečka e-knihlettore di libri elettronici

deník: peněžní deníklibro di cassa

kniha: elektronická knihalibro elettronico, e-book

knižní: knižní trhmercato del libro/librario

kůže: kniha vázaná v kůžilibro rilegato in pelle

listina: výplatní listina zaměstnancůlibro paga

modlitební: modlitební knížkalibro di preghiere

naučný: (populárně) naučná literaturalibri di divulgazione scientifica

návštěvní: návštěvní knihalibro degli ospiti

omalovánka: omalovánkydisegni da colorare, knížka libro da colorare

pamětní: pamětní kniha návštěvnická ap.libro delle firme

peněžní: peněžní deníklibro (di) cassa

pohádka: kniha pohádeklibro di fiabe

pokladní: ekon. pokladní knihalibro (di) cassa

police: police na knihymensola per i libri

povídka: kniha povídeklibro dei racconti

předloha: film podle předlohy ...film basato sul (libro) ...

libro: učebnicelibro di testo

učený: učené knihylibri dotti/eruditi

účetní: účetní knihy/obdobílibri /periodi contabili

určený: kniha určená pro dětilibro destinato ai bambini

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydáníedizione prima/nuova/ultima/di libro

výplatní: ekon. výplatní listinalibro paga

být: Ta kniha je má.Questo libro è mio.

do: knihy srovnané do řadylibri allineati in fila

naskládat: Naskládej učebnice do aktovky.Metti i libri nella cartella.

název: kniha s názvem...il libro intitolato...

nést: Kniha nese název ...Il libro porta il titolo ...

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odklidit: Odklidil knihy ze stolu.Ha tolto i libri dal tavolo.

podívat se: Podívej se do knížky.Guarda nel libro.

podtitul: Kniha s podtitulem...Libro con il sottotitolo...

přeložit: Přeložil knihu do angličtiny.Ha tradotto un libro in inglese.

psát: V knize se píše o... pojednáváIl libro tratta di...

řadit se: Tato kniha se řadí k jeho nejlepším.Questo libro va collocato fra i suoi migliori.

srovnat: srovnat knihysistemare i libri

ten, ta, to: Kam jsi dal tu knížku?Dove hai messo il libro?

ti, ty, ta: ty knihy na policiquei libri sullo scaffale

úryvek: úryvky z knihybrani di un libro

vázat: polygr. vázat knihyrilegare i libri

vyjmout: vyjmout knihu z knihovnyestrarre un libro dalla libreria

zarovnat: Zarovnal stůl knížkami.Ha ingombrato il tavolo di libri.

zavřít: zavřít knihu/deštníkchiudere il libro/l'ombrello

zpracovat: zpracovat knihu pro zfilmováníadattare un libro per il cinema

vroubek: mít u koho vroubekessere sul libro nero di q