Hlavní obsah

podívat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohlédnout) na koho/co guardare q/qc, dare un'occhiata a q/qc(v rozkazu též) vedere qPodívej se, jestli tam jsou.Vedi se ci sono.
  2. (do knihy ap.) do čeho guardare in qc(do slovníku ap.) consultare qcPodívej se do knížky.Guarda nel libro.
  3. (navštívit) za kým visitare q, (andare a) trovare q, kam(do zahraničí ap.) andare (a vedere) qcMusím se podívat za babičkou.Devo andare a trovare la nonna.
  4. hovor.(poohlédnout se) po kom/čem (vedere di) cercare qc, vedere per q/qcPodívej se na to z jiné stránky.Vedilo dall'altra parte.

Vyskytuje se v

přímo: (po)dívat se přímo do očíguardare dritto negli occhi

zblízka: (po)dívat se na co zblízkaguardare qc da vicino

sebe: Podívej se na sebe!Guarda te stesso!

zrcadlo: (po)dívat se do zrcadlaguardare nello specchio

pravda: podívat se pravdě do očíguardare in faccia la verità

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

schedario: consultare lo schedariopodívat se do kartotéky

sguardo: dare uno sguardo a q/qcpodívat se, mrknout se na koho/co

sguardo: gettare uno sguardo a q/qcvrhnout pohled na koho, mrknout se, podívat se na koho/co, hodit očkem po kom/čem

consultare: Hai consultato il dizionario?Podíval ses do slovníku?

nessuno: Guarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.