Hlavní obsah

collocare

Tranzitivní sloveso

  1. umístit, dát, položit
  2. q/qc dove přen. (za)řadit koho/co kam do kategorie ap.Questo libro va collocato fra ...Tato kniha je řazena mezi ...andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.
  3. q najít místo komu, (pracovně) umístithovor. upíchnout kohocollocare a riposo qposlat do důchodu, penzionovat koho

Vyskytuje se v

řadit se: Tato kniha se řadí k jeho nejlepším.Questo libro va collocato fra i suoi migliori.