Hlavní obsah

psát

Nedokonavé sloveso

  1. (sepisovat) scrivereJak se to píše?Come si scrive?Nikde není psáno, že...Non è scritto da nessuna parte che...psát si co zapisovat siprendere nota di qc
  2. (dopis) komu scrivere a qPsal mi o tom.Me ne ha scritto.
  3. (umělecky) scrivere(skládat, hudbu) comporrepsát básněscrivere poesie
  4. (publikovat, pojednávat) pubblicare, scrivereV dopise se píše...Nella lettera si scrive...V novinách píší, že...Sul giornale si legge che...V knize se píše o... pojednáváIl libro tratta di...

Vyskytuje se v

deník: psát/vést si deníktenere un diario

pozpátku: číst/psát pozpátkuleggere/scrivere al contrario

stroj: psát na strojiscrivere a macchina

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojiscrivere con dieci dita

a: psát na počítačiscrivere a computer

gesso: psát křídouscrivere col gesso

maiuscola: psát velkými písmenyscrivere in maiuscole

mancina: psát levouscrivere con la mancina

penna: psát peremscrivere a penna

scambiarsi: dopisovat si, psát siscambiarsi la corrispondenza

tenere: psát/vést si deníktenere un diario

correre: Psal se rok...Correva l'anno...

dire: Co píšou v novinách?Che cosa dice il giornale?

poco: Psal jsem mu nedávno.È poco che gli ho scritto.

psát: psát si co zapisovat siprendere nota di qc