Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

blíže: specificare, precisare qcblíže určit co

místo: destinazione místo určení

poloha: determinare la posizione di qc, localizzare qcurčit polohu koho/čeho

příčina: stabilire la causa della morteurčit příčinu smrti

příslovečný: complemento (avverbiale)příslovečné určení

stáří: determinare l'età di qcurčit stáří čeho

určený: libro destinato ai bambinikniha určená pro děti

určit: essere destinato/inteso a q/qcbýt určen pro/na koho/co

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

esportazione: destinato all'esportazioneurčený k vývozu

identità: stabilire l'identità di qurčit totožnost koho

ingrasso: all'ingrasso, da ingrasso(určený) na výkrm prasata ap.

luogo: luogo di destinazionemísto určení

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

sesso: determinazione del sessourčení pohlaví

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

stiro: da stirožehlicí, určený k žehlení

určení: cíl ap. destinazione místo určení