Hlavní obsah

určit

Vyskytuje se v

blíže: specificare, precisare qcblíže určit co

poloha: determinare la posizione di qc, localizzare qcurčit polohu koho/čeho

příčina: stabilire la causa della morteurčit příčinu smrti

stáří: determinare l'età di qcurčit stáří čeho

identità: stabilire l'identità di qurčit totožnost koho

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

určit: essere destinato/inteso a q/qcbýt určen pro/na koho/co