Hlavní obsah

příslovečný

Přídavné jméno

  • k příslovceavverbialepříslovečné určenícomplemento (avverbiale)

Vyskytuje se v

určení: větný člen čeho complemento (avverbiale) di qcpříslovečné určení

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

příslovečný: complemento (avverbiale)příslovečné určení