Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nedobře) maleŠpatně zpívá.Canta male.špatně slyšetessere duro/-a d'orecchi, essere debole d'orecchiošpatně dopadnoutandare a finire malešpatně placený zaměstnanec ap.mal pagatošpatně zacházet s kýmmaltrattare q
  2. (nesprávně) erroneamente, in modo sbagliatoodpovědět špatnědare una risposta sbagliatašpatně porozumět čemucapire male qc
  3. (nezdravě) maleJe mi špatně.Mi sento male., (od žaludku) Ho la nausea.Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.být na tom špatně(zdravotně) stare molto male, (finančně) essere mal messo

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

hůř: tím hůř pro kohotanto peggio per q

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

načasovat: špatně si načasovat coscegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qc

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

nálada: špatná náladamalumore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

placený: špatně placenýmal pagato, nespravedlivě sottopagato

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

špatný: špatný vkuscattivo gusto

špatný: špatné počasímaltempo , brutto tempo

špatný: za špatného počasícon il brutto tempo , v případě in caso di maltempo

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

špatný: špatná kvalitaqualità inferiore

špatný: špatné chovánícattivo comportamento

špatný: špatná pověstcattiva fama , cattivo nome , cattiva reputazione

špatný: špatná adresaindirizzo sbagliato

špatný: špatná odpověďrisposta sbagliata

špatný: špatné zprávybrutte notizie

špatný: špatné znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

špatný: špatné svědomícoscienza sporca

špatný: mít špatnou náladuessere di cattivo umore

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

hůř: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

nést: Jeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obchod: Obchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.

od, ode: Je mi špatně od žaludku.Ho la nausea.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

slyšet: Špatně slyší.È duro d'orecchio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

špatný: To vůbec není špatné!Non è mica male!

špatný: Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.

špatný: Není to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.

špatný: nastoupit do špatného vlakusalire sul treno sbagliato

špatný: Musíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.Mi è venuto da vomitare.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

nejhorší: Z nejhoršího jsme venku.Il peggio è passato.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

špatný: Jsi na špatné adrese. u nepravého člověka ap.Hai sbagliato indirizzo.

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

assortito: male assortitoneladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k sobě

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

cattivo: cattivo tempošpatné počasí

cattivo: cattiva fama/notiziašpatná pověst/zpráva

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

di: essere di malumoremít špatnou náladu

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho