Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nedobře) maleŠpatně zpívá.Canta male.špatně slyšetessere duro/-a d'orecchi, essere debole d'orecchiošpatně dopadnoutandare a finire malešpatně placený zaměstnanec ap.mal pagatošpatně zacházet s kýmmaltrattare q
  2. (nesprávně) erroneamente, in modo sbagliatoodpovědět špatnědare una risposta sbagliatašpatně porozumět čemucapire male qc
  3. (nezdravě) maleJe mi špatně.Mi sento male., (od žaludku) Ho la nausea.Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.být na tom špatně(zdravotně) stare molto male, (finančně) essere mal messo

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

načasovat: špatně si načasovat coscegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qc

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

placený: špatně placenýmal pagato, nespravedlivě sottopagato

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

špatný: špatný vkuscattivo gusto

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

od, ode: Je mi špatně od žaludku.Ho la nausea.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

slyšet: Špatně slyší.È duro d'orecchio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.Mi è venuto da vomitare.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

assortito: neladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k soběmale assortito

cattivo: mít špatnou náladuessere di cattivo umore

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

condizione: ve špatném stavuin cattive condizioni

di: mít špatnou náladuessere di malumore

disgusto: být špatně komu z čehoprovare/avere disgusto per qc

špatně: špatně placený zaměstnanec ap.mal pagato

esempio: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

fumata: záporný výsledek, špatné znamení i při volbě papežefumata nera

impressione: (u)dělat na koho dobrý/špatný dojemfare una buona/cattiva impressione a q

ipotesi: v nejhorším případěnella peggiore delle ipotesi

malandato: být vyřízený, být na tom špatně i finančněessere malandato

male: špatně/nesprávně pochopit koho/cocapire male q/qc

malgrado: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

maltempo: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

malumore: mít špatnou náladuessere di malumore

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meno: horší než kdoda meno di q

messo: být na tom dobře/špatně hl. finančněessere ben/mal messo

mira: mít dobrou/špatnou muškuavere buona/cattiva mira

modo: špatněin malo modo

niente: vůbec (ne) špatný/špatně, dost dobřeniente male

nome: získat špatnou pověstfarsi un cattivo nome

parlare: mluvit dobře/špatně italskyparlare bene/male l'italiano

partito: výborná/špatná partieun ottimo/cattivo partito

peggio: co nejhůřeil peggio possibile

peso: mít špatné/černé svědomíavere un peso sulla coscienza

prendere: špatně zacházet s kýmprendere q con le cattive

prepararsi: připravit se na nejhoršíprepararsi al peggio

presagio: špatné/neblahé znamenípresagio infausto

prognosi: dobrá/špatná/příznivá prognóza nemocibuona/cattiva/benigna prognosi

pronuncia: správná/špatná výslovnostgramm. pronuncia corretta/errata

ridotto: být na tom špatněessere ridotto male

riuscire: dopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit seriuscire bene/male

riuscita: dopadnout dobře/špatně záměr ap.fare/avere una buona/cattiva riuscita

salute: být v dobrém/špatném zdravotním stavuessere in buone/cattive condizioni di salute

sbagliare: zabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestousbagliare strada

segno: dobré/špatné znameníbuon/cattivo segno

sosta: špatné parkování na zákazu ap.sosta selvaggia/irregolare, sosta non autorizzata

stivale: mizerný, špatnýdei miei stivali

strada: splést si cestu, jít/jet špatněsbagliare strada

traverso: úkosem, zle, špatně, nakřivo, napříč, křížemdi/per traverso

trovarsi: být na tom/mít se dobře/špatnětrovarsi bene/male

umore: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

augurio: Je to dobré/špatné znamení.È di buon/cattivo augurio.

brutto: Přišla nevhod/ve špatný okamžik.È arrivata in un brutto momento.

cera: Vypadá špatně/nezdravě., Nevypadá dobře.Ha una cattiva cera.

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

disgustare: Z toho pachu se mi dělá špatně., Ten pach se mi hnusí.Questo odore mi disgusta.

dispiacere: Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.Non mi è dispiaciuto.

dovere: Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.I problemi sono dovuti al maltempo.

giù: Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.È molto giù.

malore: Udělalo se mu špatně/nevolno.Fu colto da malore.

mettersi: Vyvíjí se to dobře/špatně.Si mette bene/male.

nausea: Je mi špatně od žaludku.Ho la nausea.

nauseato: Jsem znechucený., Je mi špatně (od žaludku).Sono nauseato.