Hlavní obsah

zle

Příslovce

  1. (nelaskavě, krutě) male, in malo modozle nakládat s kýmmaltrattare qzle se na koho podívatguardare q di malocchio
  2. (nevalně, špatně) male
  3. (nevolno) maleJe mi zle.Mi sento male., (na zvracení) Ho la nausea.
  4. (vážně, hrozně) male, gravemente, seriamente

Vyskytuje se v

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pes: zlý pescane feroce

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

zlý: být zlý ke komuessere cattivo con q

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sen: zlý senincubo

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

cattivo: zlý/škaredý pohledsguardo cattivo

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

così: jakž takž, ujde to, není to nejhoršícosì così

genio: dobrý/zlý duchgenio benefico/malefico

ipotesi: v nejhorším případěnella peggiore delle ipotesi

malafede: ve zlé víře, se zlým úmyslemdir. in malafede

malalingua: zlí jazykovéle malelingue

malaugurio: nevěstit nic dobrého, být zlým znamenímessere di malaugurio

male: vzít/brát (si) to špatně/zleprenderla male

maligno: zlý duchspirito maligno

malocchio: zle/škaredě se dívat na kohoguardare q di malocchio

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meno: horší než kdoda meno di q

peggio: co nejhůřeil peggio possibile

prepararsi: připravit se na nejhoršíprepararsi al peggio

presentimento: zlé tušení, zlá předtuchabrutto/cattivo presentimento

traverso: úkosem, zle, špatně, nakřivo, napříč, křížemdi/per traverso

attento: Pozor, zlý pes!Attenti al cane!

peggiore: Je to horší než včera.È peggiore di ieri.

risma: lidé toho nejhoršího raženígente della peggior risma

sottosopra: Je mi nanic/zle. od žaludkuhovor. Mi sento sottosopra., Ho lo stomaco sottosopra.

specie: rasista nejhoršího kalibrurazzista della peggior specie

stare: Jsou na tom hůř než my.Stanno peggio di noi.

volgere: Horší se počasí.Il tempo volge al brutto.

brutto: v nejhorším případě, při nejhorším, když bude zlealle brutte

china: dostat se z nejhoršíhorisalire la china

facile: To se snadno řekne (,ale hůř udělá).È più facile a dirsi che a farsi.

minestra: zvolit si menší zloo mangiare questa minestra o saltare questa finestra

notte: čím dál hůř, čím dál horšípeggio che andar di notte

nuocere: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutti i mali vengono per nuocere.

scelta: horší (kvality), druhořadýdi seconda scelta

venire: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male viene per nuocere.

zle: zle nakládat s kýmmaltrattare q