Hlavní obsah

nevolno

Příslovce

  • Je mi nevolno.Non mi sento bene., (na zvracení) Ho la nausea.Udělalo se mu (náhle) nevolno.Fu colto da malore., Ha avuto un malore.Dělá se mi nevolno. od žaludkuMi viene la nausea.

Vyskytuje se v

neplacený: neplacené volnocongedo non retribuito

pomyšlení: Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.Al solo pensiero mi sento male.

volno: vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativa

volno: vzít si pár dní volno dovolenéprendere qualche giorno di vacanza/ferie

volno: Volno! vstupteAvanti!

mít: Máš zítra volno?Sei libero domani?

volno: Máš teď volno?Sei libero adesso?

volno: Je zde volno?È libero qui?

vzít si: Vezmu si den volna.Prendo un giorno di ferie.

aspettativa: aspettativa per malattiazdravotní volno

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

compensativo: riposo compensativonáhradní volno

congedo: congedo non retribuitoneplacené volno

congedo: congedo per malattianemocenská doba, zdravotní volno

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

licenza: essere in licenzamít volno dovolenou

ponte: fare il pontemít prodloužené volno

riposo: giorno di riposoodpočinkový den, den volna z práce

sabbatico: anno sabbatico(roční) studijní dovolená, tvůrčí volno profesora na univerzitě

tempo: tempo liberovolno, volný čas

libero: Sei libero adesso?Máš teď volno?

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.