Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nedobře) maleŠpatně zpívá.Canta male.špatně slyšetessere duro/-a d'orecchi, essere debole d'orecchiošpatně dopadnoutandare a finire malešpatně placený zaměstnanec ap.mal pagatošpatně zacházet s kýmmaltrattare q
  2. (nesprávně) erroneamente, in modo sbagliatoodpovědět špatnědare una risposta sbagliatašpatně porozumět čemucapire male qc
  3. (nezdravě) maleJe mi špatně.Mi sento male., (od žaludku) Ho la nausea.Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.být na tom špatně(zdravotně) stare molto male, (finančně) essere mal messo

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

načasovat: špatně si načasovat coscegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qc

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male

placený: špatně placenýmal pagato, nespravedlivě sottopagato

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

špatný: špatný vkuscattivo gusto

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

vybavený: špatně vybavenýmal equipaggiato

vychovaný: špatně vychovanýosoba maleducato/-a, pes ap. male allevato/-a

vyložit: špatně si co vyložitmal interpretare qc

vymyšlený: dobře/špatně vymyšlenýben/mal pensato

zacházení: špatné zacházení s kým s vězni ap.maltrattamento di q

zdravotní: špatný zdravotní stavcattiva salute

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

od, ode: Je mi špatně od žaludku.Ho la nausea.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

slyšet: Špatně slyší.È duro d'orecchio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.Mi è venuto da vomitare.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.

špatně: špatně placený zaměstnanec ap.mal pagato