Hlavní obsah

dělat se

Nedokonavé sloveso

  • (o počasí) mettersiDělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

Vyskytuje se v

iluze: dělat si iluzefarsi (delle) illusioni, illudersi

legrace: dělat si legraci z čehoscherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qc

poznámka: dělat si poznámkyprendere appunti

sranda: Dělám si srandu.Sto scherzando.

zápisek: dělat si zápiskyprendere appunti

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc

dělat: Dělejte si poznámky.Prendete appunti.

nanic: Dělá se mi z toho nanic.Mi fa venire il vomito., Mi fa schifo., Mi dà il voltastomaco., Mi fa rivoltare lo stomaco.

nepřítel: (na)dělat si nepřátelefarsi dei nemici

nevolno: Dělá se mi nevolno. od žaludkuMi viene la nausea.

piknik: (u)dělat si piknikfare un picnic

prdel: Děláš si ze mě prdel?Mi prendi per il culo?

starost: Nedělej si starosti!Non preoccuparti!

špatně: Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatprendere in giro q

beffa: dělat si legraci z koho, utahovat si, střílet si z kohofarsi beffa/beffe di q

burla: (u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat comettere q/qc in burla

comodo: dělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebefare il proprio comodo

culo: dělat si prdel z koho, vydrbat s kýmprendere q per il culo

fatto: starat se o své věci záležitosti, dělat si svojefarsi i fatti propri

fondello: dělat si z koho legraci, tropit si z koho žertyprendere q per i fondelli

gioco: dělat si legraci z kohoprendersi gioco di q

illusione: dělat si iluzefarsi illusioni

manicure: (u)dělat si/nechat si udělat manikúrufarsi la manicure

nota: dělat si poznámkyprendere delle note

pensiero: dělat si starosti o kohodarsi pensiero per q

pretesa: odvažovat se, troufat si, myslet si co troufale, dělat si ambice na coavere la pretesa di (fare) qc

scorta: (u)dělat si zásobu čehofare scorta di qc

scrupolo: dělat si (těžkou) hlavu/výčitky z čehofarsi scrupolo di qc

giocare: Děláš si legraci?Stai giocando?

illudersi: Nedělám si iluze.Non mi illudo.

prendere: Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?

preoccuparsi: Neboj se., Nedělej si starosti.Non preoccuparti.

scherzare: Nedělám si legraci.Non scherzo

voltastomaco: Obrací se mi z toho žaludek., Dělá se mi z toho špatně/nanic/šoufl.Mi fa venire/dà il voltastomaco.

desiderare: dělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.farsi desiderare

giro: dělat si legraci z koho, střílet si, dobírat si kohoprendere in giro q

scherzo: dělat si legraciprendere/volgere q/qc in scherzo

spasso: dělat si legraci, střílet si z kohoprendersi spasso di q

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.