Hlavní obsah

dělat se

Nedokonavé sloveso

  • (o počasí) mettersi(o pocitu ap.) venireDělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

Vyskytuje se v

iluze: dělat si iluzefarsi (delle) illusioni, illudersi

legrace: dělat si legraci z čehoscherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qc

poznámka: dělat si poznámkyprendere appunti

sranda: Dělám si srandu.Sto scherzando.

zápisek: dělat si zápiskyprendere appunti

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc

dělat: Dělejte si poznámky.Prendete appunti.

dělat: Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.

dělat: Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?

iluze: Nedělej si iluze.Non farti illusioni.

legrace: Děláš si legraci?Stai scherzando?, Scherzi?

nanic: Dělá se mi z toho nanic.Mi fa venire il vomito., Mi fa schifo., Mi dà il voltastomaco., Mi fa rivoltare lo stomaco.

nepřítel: (na)dělat si nepřátelefarsi dei nemici

nevolno: Dělá se mi nevolno. od žaludkuMi viene la nausea.

piknik: (u)dělat si piknikfare un picnic

prdel: Děláš si ze mě prdel?Mi prendi per il culo?

prdel: Nedělej si ze mě prdel!Non prendermi per il culo!

starost: Nedělej si starosti!Non preoccuparti!

špatně: Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatprendere in giro q

beffa: farsi beffa/beffe di qdělat si legraci z koho, utahovat si, střílet si z koho

burla: mettere q/qc in burla(u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat co

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

culo: prendere q per il culodělat si prdel z koho

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

fondello: prendere q per i fondellidělat si z koho legraci, tropit si z koho žerty

gioco: prendersi gioco di qdělat si legraci z koho

illusione: farsi illusionidělat si iluze

manicure: farsi la manicure(u)dělat si/nechat si udělat manikúru

nota: prendere delle notedělat si poznámky

pensiero: darsi pensiero per qdělat si starosti o koho

pretesa: avere la pretesa di (fare) qcodvažovat se, troufat si, myslet si co troufale, dělat si ambice na co

scorta: fare scorta di qc(u)dělat si zásobu čeho

scrupolo: farsi scrupolo di qcdělat si (těžkou) hlavu/výčitky z čeho

culo: Mi prendi per il culo?Děláš si ze mě prdel?

giocare: Stai giocando?Děláš si legraci?

illudersi: Non mi illudo.Nedělám si iluze.

prendere: Mi prendi in giro?Děláš si ze mě srandu?

preoccuparsi: Non preoccuparti.Neboj se., Nedělej si starosti.

preoccuparsi: Si preoccupa per la mamma.Dělá si starost o maminku.

scherzare: Non scherzoNedělám si legraci.

scherzare: Stai scherzando?Děláš si legraci?

desiderare: farsi desideraredělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.

giro: prendere in giro qdělat si legraci z koho, střílet si, dobírat si koho

scherzo: prendere/volgere q/qc in scherzodělat si legraci