Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • než kdo/co (abstraktní vlastnost) peggiore(konkrétní vlastnost) più cattivo di q/qc(podřadný) inferiorezměna k horšímucambiamento in peggio, (zhoršení) peggioramento mbýt čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

nálada: špatná náladamalumore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pes: zlý pescane feroce

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

špatný: špatný vkuscattivo gusto

špatný: špatné počasímaltempo , brutto tempo

špatný: za špatného počasícon il brutto tempo , v případě in caso di maltempo

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

špatný: špatná kvalitaqualità inferiore

špatný: špatné chovánícattivo comportamento

špatný: špatná pověstcattiva fama , cattivo nome , cattiva reputazione

špatný: špatná adresaindirizzo sbagliato

špatný: špatná odpověďrisposta sbagliata

špatný: špatné zprávybrutte notizie

špatný: špatné znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

špatný: špatné svědomícoscienza sporca

špatný: mít špatnou náladuessere di cattivo umore

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

zacházení: špatné zacházení s kým s vězni ap.maltrattamento di q

zdravotní: špatný zdravotní stavcattiva salute

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

zlé: mít komu co za zlévolerne a q per qc, urazit se prendersela con q per qc

zlý: být zlý ke komuessere cattivo con q

zlý: zlý duchspirito maligno

zlý: zlé znameníbrutto segno

zlý: zlé zprávycattive notizie

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sen: zlý senincubo

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

špatný: To vůbec není špatné!Non è mica male!

špatný: Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.

špatný: Není to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.

špatný: nastoupit do špatného vlakusalire sul treno sbagliato

špatný: Musíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

zažívání: špatné zažívánícattiva digestione

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

dobré: po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.con le buone (o con le cattive)

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

nejhorší: Z nejhoršího jsme venku.Il peggio è passato.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

špatný: Jsi na špatné adrese. u nepravého člověka ap.Hai sbagliato indirizzo.

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male vien per nuocere.

zlé: Nic ve zlém!Senza offesa., Non se la prenda a male!, tykání Non prendertela a male!

zlé: po dobrém, nebo po zlémcon le buone o con le cattive

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

cattivo: cattivo tempošpatné počasí

cattivo: cattiva fama/notiziašpatná pověst/zpráva

cattivo: sguardo cattivozlý/škaredý pohled

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

di: essere di malumoremít špatnou náladu

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad