Hlavní obsah

udělat se

Dokonavé sloveso

  1. (vzniknout) farsi(o počasí ap.) mettersi(o pocitu ap.) venire qcUdělalo se hezky.Il tempo si è messo al bello.Udělalo se mi špatně od žaludku.Mi è venuto da vomitare.Udělal se mi puchýř.Mi è venuta una vescica.
  2. zhrub.(mít orgasmus) venire

Vyskytuje se v

udělat: udělat siutvořit si farsi

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemfarsi un quadro/immagine di qc

přestávka: Uděláme si přestávku.Facciamo una pausa.

udělat: udělat si přestávkufarsi una pausa

úloha: udělat (si) domácí úlohyfare i compiti per casa

vyjížďka: udělat si vyjížďkufare un giro

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

nevolno: Udělalo se mu (náhle) nevolno.Fu colto da malore., Ha avuto un malore.

piknik: (u)dělat si piknikfare un picnic

pohodlí: Udělej si pohodlí.Mettiti comodo.

puchýř: Udělal se mi puchýř na ruce.Mi è venuta una vescica sulla mano.

udělat: Udělejte si pohodlí.S'accomodi.

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehofare il backup, fare una copia di qc

jasno: udělat si jasno objasnit ap.mettere le cose (ben) in chiaro

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

appunto: prendere un appuntoudělat si poznámku

bello: mettersi al belloudělat se hezky, vyjasnit se, vyčasit se

burla: mettere q/qc in burla(u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat co

chiarezza: fare chiarezzaudělat (si) jasno, vyjasnit si (to)

comodo: mettersi comodoudělat si pohodlí, posadit se

conoscere: farsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

copia: fare una copia di qczkopírovat co, udělat (si) kopii čeho

idea: farsi un'idea di qudělat si představu o čem

manicure: farsi la manicure(u)dělat si/nechat si udělat manikúru

mèche: farsi le m`echesudělat si melír

nome: farsi un nomeudělat si jméno, stát se známým

scattare: scattare una fotoudělat (si)/pořídit fotku

scorta: fare scorta di qc(u)dělat si zásobu čeho

vacanza: prendersi (una)/fare vacanzavzít/udělat si dovolenou

vergogna: coprirsi di vergognazostudit se, udělat si ostudu

via: aprirsi una viaprorazit/udělat si cestu

compito: Hai fatto i compiti?Udělal sis úkoly?

fare: Fatti una pausa.Dej si pauzu, Udělej si přestávku.

farsi: Mi faccio un caffè.Udělám si kávu.

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.

pausa: Facciamo una pausa.Uděláme si přestávku.

venire: Mi è venuta una vescica.Udělal se mi puchýř.

vescica: Mi è venuta una vescica sulla mano.Udělal se mi puchýř na ruce.

accomodarsi: Si accomodi!Posaďte se!, Udělejte si pohodlí!

nodo: fare un nodo al fazzolettoudělat si uzel na kapesníku