Hlavní obsah

činit

Nedokonavé sloveso

  1. kniž.(konat, dělat) co farekniž.(působit) causare qc
  2. (dělat nějakým) co jakým fare, rendere qc come
  3. (rovnat se) kolik essere, fare qc(celkem dosahovat) ammontare a qcPokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

Vyskytuje se v

nárok: činit si nárok na copretendere qc, požadovat též reclamare qc

odpovědný: činit koho odpovědnýmrendere q responsabile

pokání: činit pokánífare penitenza

výtka: činit komu výtky za corimproverare qc a q

zodpovědný: činit koho zodpovědným za coritenere q responsabile di qc

darsi: darsi da farečinit se, makat

ritenere: ritenere responsabile q di qcvinit koho z čeho, činit koho zodpovědným za co

assommare: Il debito assomma a un milione.Dluh činí celkem jeden milion.