Hlavní obsah

ritenere

Vyskytuje se v

ritenuta: fin. ritenuta alla fontezdanění srážkou u zdroje, srážka daně u zdroje

ritenuta: fin. ritenuta d'accontozálohová platba daně

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocostringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qc

srážkový: ekon. srážková daňdetrazione fiscale, srážka daně u zdroje ritenuta alla fonte

zodpovědný: činit koho zodpovědným za coritenere q responsabile di qc

považovat: Nepovažuji to za nutné.Non lo ritengo necessario., Non credo che sia necessario.