Hlavní obsah

učinit

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostkomu/čemu soddisfare q/qc, vykonat čemu effettuare, compiere qc

opatření: učinit/podniknout/přijmout opatřeníprendere provvedimenti/misure

poznámka: učinit poznámkufare un commento

prohlášení: učinit/vydat prohlášenífare/rilasciare una dichiarazione

průlom: učinit průlom v čemfare una svolta decisiva in qc

rozhodnutí: učinit rozhodnutíprendere una decisione

výpověď: práv. učinit výpověďtestimoniare, deporre testimonianza

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Giustizia è stata fatta.

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

decisione: prendere una decisioneučinit rozhodnutí

fare: fare un tentativo di qcučinit pokus o co

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

freno: porre un freno a qczabránit čemu, učinit přítrž čemu

offerta: fare un'offerta più bassa/maggiore a qudělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídku

ordine: fare/soddisfare un ordineučinit/uspokojit objednávku

porre: porre termine/fine a qcukončit co, učinit přítrž čemu, skoncovat s čím

precauzione: prendere precauzioniučinit/přijmout (preventivní) opatření

prendere: prendere una decisionerozhodnout (se), učinit rozhodnutí

ridicolo: mettere in ridicolo q, gettare il ridicolo su qzesměšnit koho, učinit koho terčem posměchu

risoluzione: prendere una risoluzioneučinit rozhodnutí, rozhodnout (se)

stop: dare lo stop a qczarazit co, učinit přítrž čemu

tentativo: fare un tentativo di qcpokusit se, učinit pokus o co

termine: porre termine a qcukončit co, učinit konec čemu

breccia: fare breccia su qučinit průlom, přen. nalomit koho v přesvědčování ap., prolomit ledy, najít si cestu ke komu