Hlavní obsah

činění

Podstatné jméno, rod střední

  • il faremít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc

Vyskytuje se v

nárok: činit si nárok na copretendere qc, požadovat též reclamare qc

odpovědný: činit koho odpovědnýmrendere q responsabile

pokání: činit pokánífare penitenza

výtka: činit komu výtky za corimproverare qc a q

zodpovědný: činit koho zodpovědným za coritenere q responsabile di qc

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

darsi: činit se, makatdarsi da fare

ritenere: vinit koho z čeho, činit koho zodpovědným za coritenere responsabile q di qc

assommare: Dluh činí celkem jeden milion.Il debito assomma a un milione.

avere: mít co do činění s kýmavere/averci (a) che fare con q

činění: mít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc