Hlavní obsah

činit

Nedokonavé sloveso

  1. kniž.(konat, dělat) co farekniž.(působit) causare qc
  2. (dělat nějakým) co jakým fare, rendere qc come
  3. (rovnat se) kolik essere, fare qc(celkem dosahovat) ammontare a qcPokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

Vyskytuje se v

nárok: pretendere qc, požadovat též reclamare qcčinit si nárok na co

odpovědný: rendere q responsabilečinit koho odpovědným

pokání: fare penitenzačinit pokání

výtka: rimproverare qc a qčinit komu výtky za co

zodpovědný: ritenere q responsabile di qcčinit koho zodpovědným za co

darsi: darsi da farečinit se, makat

ritenere: ritenere responsabile q di qcvinit koho z čeho, činit koho zodpovědným za co

assommare: Il debito assomma a un milione.Dluh činí celkem jeden milion.

činit: La multa è duemila euro.Pokuta činí dva tisíce euro.