Hlavní obsah

bocca

Podstatné jméno ženské

  1. ústa, pusabaciare q sulla boccapolíbit koho na ústa/pusua bocca apertas otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.per boccaústně, orálněrespirazione bocca a boccadýchání z úst do úst
  2. zubyLo zucchero rovina la bocca.Cukr kazí zuby.
  3. di qc otvor, hrdlo, ústí čehobocca della bottigliahrdlo láhvebocca di riempimentoplnící otvor
  4. průliv

Vyskytuje se v

acquolina: acquolina (in bocca)sbíhání slin, laskominy chutě

a: a bocca apertas otevřenou pusou

angolo: angoli della bocca/degli occhikoutky úst/očí

armonica: armonica a boccafoukací harmonika

asciutto: a bocca asciutta, a denti asciuttina sucho bez jídla a pití, přen. naprázdno, marně

baciarsi: baciarsi sulla boccalíbat se na ústa

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

melagrana: bocca di melagranarudé rty červené

per: per boccaústně, ústy aplikovat ap.

respirazione: respirazione bocca a boccadýchání z úst do úst

rifarsi: rifarsi la boccaspravit si chuť

risciacquare: risciacquarsi la boccavypláchnout si ústa

secchezza: secchezza nella boccasucho v ústech

sfuggire: sfuggire dalla bocca a qcvyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.

tutto: essere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústa

uscire: uscire di bocca a qvyklouznout komu slovo ap.

acquolina: Mi viene l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi sliny.

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

lupo: In bocca al lupo!Zlom vaz!, Hodně štěstí!

venire: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

acqua: Acqua in bocca!Nikomu ani muk/slovo!

cavallo: A caval donato non si guarda in bocca.Darovanému koni na zuby nekoukej.

cavare: cavare di bocca qc a qdostat, vytáhnout, vydolovat co z koho

chiudere: Chiudi la bocca!Zmlkni!, Drž pusu!

cucire: cucirsi la boccabýt zticha, zmlknout, dát si pusu na zámek

cucito: tenere la bocca cucitamít pusu na zámek, držet pusu

latte: přen. avere ancora il latte alla bocca, puzzare ancora di lattemít (ještě) mléko na bradě být mladý a nezkušený

lucchetto: mettere il lucchetto alla bocca di qzavřít/zamknout pusu na zámek komu přinutit mlčet

mattino: Il mattino ha l'oro in bocca.Ranní ptáče dál doskáče.

ricordarsi: non ricordarsi dal naso alla boccanic si nepamatovat, mít děravou paměť

rubare: Mi hai rubato le parole di bocca.Vzal jsi mi to z úst.

schiuma: avere la schiuma alla boccamít pěnu u huby, zuřit, pěnit, být rozlícený

storto: fare la bocca stortašklebit se nelibě, přen. ohrnovat nos, křivit hubu

tappare: tappare la bocca a qzavřít/zacpat hubu komu argumenty ap.

tapparsi: tapparsi la boccadržet hubu, zavřít hubu

turare: přen. turare la bocca a qzacpat hubu komu

ceknout: ani neceknoutnon aprire bocca, non fiatare

dýchání: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca

foukací: hud. foukací harmonikaarmonica a bocca

koutek: koutek ústangolo della bocca

mnoho: Mnoho zdaru!In bocca al lupo!

pusa: mluvit s plnou pusouparlare con la bocca piena

pusa: přen. zavřít komu pusuchiudere la bocca a q

sucho: sucho v ústechsecchezza nella bocca

štěstí: Hodně štěstí!Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!

ústa: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca

ústa: polibek na ústabacio sulla bocca

vypláchnout: vypláchnout si (ústa)(ri)sciacquarsi la bocca

zacpat: zacpat komu pusutappare la bocca a q

zavřít: zavřít oči/ústachiudere gli occhi/la bocca

držet: Drž hubu!Chiudi il becco/la bocca!

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

rozplývat se: rozplývat se na jazykusciogliersi in bocca

sklapnout: Sklapni!Chiudi la bocca!, Stai zitto!

slina: Sbíhají se mi z toho sliny.Mi fa venire l'acquolina in bocca.

slovo: Nikomu ani slovo!Acqua in bocca!, Non parlarne con nessuno!

uklouznout: Uklouzlo mi to, promiň.Mi è sfuggito dalla bocca, scusa.

doskákat: Ranní ptáče dál doskáče.Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.

hodně: Hodně štěstí!Buona fortuna!, blahopřání Tanti auguri!, zlom vaz In bocca al lupo!

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.A caval donato non si guarda in bocca.

muk: Nikomu (o tom) ani muk!Acqua in bocca!

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.

vaz: Zlom vaz!In bocca al lupo!, In culo alla balena!

zjara: koukat jak zjaraguardare a bocca aperta

zlomit: Zlom vaz!In bocca al lupo!