Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pocit) felicità f(radost) gioia f(blaženost) beatitudine f
  2. (zdar) fortuna fNeměl jsem štěstí.Non sono stato fortunato.Hodně štěstí!Buona fortuna!, (zlom vaz ap.) In bocca al lupo!mít štěstíessere fortunato/-apro štěstí amulet ap.per portare fortuna fzkusit štěstíprovare la fortuna
  3. (příznivá náhoda) (colpo di) fortuna f(přízeň okolností) buona sorteTy máš ale štěstí!Che fortuna!, Beato/-a te!

Vyskytuje se v

letecký: letecké neštěstíincidente aereo

naneštěstí: na neštěstí pro ni/nějper sua sfortuna

neštěstí: letecké/železniční neštěstíincidente aereo/ferroviario, sciagura aerea/ferroviaria

při: při troše štěstícon un po' di fortuna

přinést: přinést štěstí komuportare fortuna a q

mít: Měli jsme štěstí.Siamo stati fortunati.

potkat (se): Potkalo ji štěstí.È stata fortunata.

zkusit: zkusit štěstíprovare la fortuna

hodně: Hodně štěstí!Buona fortuna!, přání k narozeninám Tanti auguri!, zlom vaz In bocca al lupo!

odvážný: Odvážnému štěstí přeje.La fortuna aiuta gli audaci.

sám: Neštěstí nikdy nechodí samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

aereo: letecká katastrofa, letecké neštěstídisastro/incidente aereo

buono: Hodně štěstí!Buona fortuna!

ciondolo: přívěsek pro štěstíciondolo portafortuna

dado: hodit kostkou, přen. zkusit štěstílanciare il dado

disastro: letecké/železniční neštěstídisastro aereo/ferroviario

fortuna: štěstíbuona fortuna

fortunato: mít štěstíessere fortunato

mandare: seslat na koho neštěstí/pohromumandare un accidente a q

principiante: štěstí začátečníkafortuna del principiante

ruota: kolo štěstíruota della fortuna

scaramanzia: udělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřiklfare qc per scaramanzia

sciagura: letecké neštěstísciagura aerea

sfacciato: z pekla štěstífortuna sfacciata

sfortuna: na neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůleper sua sfortuna

sorte: štěstí přízeň osudula buona sorte

terno: terno, výhra, velké (neočekávané) štěstípřen. terno al lotto

cogliere: Postihlo ho neštěstí.Fu colto da malore.

giocare: Tady jde hodně o štěstí.Qui gioca la fortuna.

lupo: Zlom vaz!, Hodně štěstí!In bocca al lupo!

artefice: Každý svého štěstí strůjcem.Ognuno è artefice della propria fortuna.

baciare: být dítětem Štěstěny, být políbený Štěstěnouessere baciato dalla fortuna

bocca: Zlom vaz!, Hodně štěstí!In bocca al lupo!

cascare: dopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlucascare bene/male

disgrazia: Neštěstí nechodí nikdy samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

Pasqua: velká smůla, neštěstímala pasqua

sfortunato: Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.Sfortunato nel gioco, fortunato in amore.

štěstí: Hodně štěstí!Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!