Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pocit) felicità f(radost) gioia f(blaženost) beatitudine f
  2. (zdar) fortuna fNeměl jsem štěstí.Non sono stato fortunato.Hodně štěstí!Buona fortuna!, (zlom vaz ap.) In bocca al lupo!mít štěstíessere fortunato/-apro štěstí amulet ap.per portare fortuna fzkusit štěstíprovare la fortuna
  3. (příznivá náhoda) (colpo di) fortuna f(přízeň okolností) buona sorteTy máš ale štěstí!Che fortuna!, Beato/-a te!

Vyskytuje se v

letecký: letecké neštěstíincidente aereo

naneštěstí: na neštěstí pro ni/nějper sua sfortuna

neštěstí: letecké/železniční neštěstíincidente aereo/ferroviario, sciagura aerea/ferroviaria

při: při troše štěstícon un po' di fortuna

přinést: přinést štěstí komuportare fortuna a q

mít: Měli jsme štěstí.Siamo stati fortunati.

potkat (se): Potkalo ji štěstí.È stata fortunata.

zkusit: zkusit štěstíprovare la fortuna

hodně: Hodně štěstí!Buona fortuna!, blahopřání Tanti auguri!, zlom vaz In bocca al lupo!

odvážný: Odvážnému štěstí přeje.La fortuna aiuta gli audaci.

sám: Neštěstí nikdy nechodí samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

aereo: disastro/incidente aereoletecká katastrofa, letecké neštěstí

buono: Buona fortuna!Hodně štěstí!

ciondolo: ciondolo portafortunapřívěsek pro štěstí

dado: lanciare il dadohodit kostkou, přen. zkusit štěstí

disastro: disastro aereo/ferroviarioletecké/železniční neštěstí

fortuna: buona fortunaštěstí

fortuna: figlio della fortunadítě štěstěny

fortuna: Che fortuna!To je štěstí!

fortuna: aver fortuna nel giocomít štěstí ve hře

fortuna: tentare la fortunapokoušet štěstí

fortuna: Buona fortuna!Hodně štěstí!

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

fortuna: afferrare la fortuna per i capellichytit štěstí za pačesy

fortunato: essere fortunatomít štěstí

mandare: mandare un accidente a qseslat na koho neštěstí/pohromu

principiante: fortuna del principianteštěstí začátečníka

ruota: ruota della fortunakolo štěstí

scaramanzia: fare qc per scaramanziaudělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřikl

sciagura: sciagura aerealetecké neštěstí

sfacciato: fortuna sfacciataz pekla štěstí

sfortuna: per sua sfortunana neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůle

sorte: la buona sorteštěstí přízeň osudu

sorte: tentare la sortezkusit štěstí

cogliere: Fu colto da malore.Postihlo ho neštěstí.

fortuna: Siamo abbandonati dalla fortuna.Štěstí nás opustilo.

giocare: Qui gioca la fortuna.Tady jde hodně o štěstí.

lupo: In bocca al lupo!Zlom vaz!, Hodně štěstí!

artefice: Ognuno è artefice della propria fortuna.Každý svého štěstí strůjcem.

baciare: essere baciato dalla fortunabýt dítětem Štěstěny, být políbený Štěstěnou

bocca: In bocca al lupo!Zlom vaz!, Hodně štěstí!

buono: Buon per te!No, to máš štěstí!

cascare: cascare bene/maledopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlu

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

fortuna: La fortuna aiuta gli audaci.Štěstí přeje připraveným.

Pasqua: mala pasquavelká smůla, neštěstí

sfortuna: fortuna nella sfortunaštěstí v neštěstí

sfortunato: Sfortunato nel gioco, fortunato in amore.Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.