Hlavní obsah

ústa

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • bocca fdýchání z úst do ústrespirazione f bocca a boccapolibek na ústabacio sulla boccazápach z ústalito cattivo

Vyskytuje se v

dýchání: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca

koutek: koutek ústangolo della bocca

sucho: sucho v ústechsecchezza nella bocca

vypláchnout: vypláchnout si (ústa)(ri)sciacquarsi la bocca

zápach: zápach z ústalito cattivo

zavřít: zavřít oči/ústachiudere gli occhi/la bocca

páchnout: Páchne mu z úst.Ha l'alito cattivo.

angolo: koutky úst/očíangoli della bocca/degli occhi

baciarsi: líbat se na ústabaciarsi sulla bocca

bocca: políbit koho na ústa/pusubaciare q sulla bocca

per: ústně, ústy aplikovat ap.per bocca

respirazione: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca

risciacquare: vypláchnout si ústarisciacquarsi la bocca

secchezza: sucho v ústechsecchezza nella bocca

sfuggire: vyklouznout komu, vypustit z úst kdo co poznámku ap.sfuggire dalla bocca a qc

strascicare: převalovat slova (v ústech)strascicare le parole

tacere: umlčet koho, zavřít ústa komufar tacere q

tutto: mít velký nos/velké oči/velká ústaessere tutto naso/tutt'occhi/tutta bocca

mordere: držet ústa a krokpřen. mordere il freno

rubare: Vzal jsi mi to z úst.Mi hai rubato le parole di bocca.

ústa: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca