Hlavní obsah

pozzo

Podstatné jméno mužské

  1. studnapřen. též studnicetirare l'acqua dal pozzočerpat vodu ze studnypozzo artesianoartéská studna
  2. di qc fůra, hromada, moře čeho peněz ap.
  3. vrt, šachta těžební ap.tecn. pozzo petroliferoropný vrttecn. pozzo dell'ascensorevýtahová šachtatecn. pozzo nerožumpa, odpadní jímka

Vyskytuje se v

artesiano: pozzo artesianoartézská studna

petrolifero: pozzo petroliferoropný vrt

ventilazione: pozzo di ventilazionevětrací šachta

luna: přen. luna nel pozzovzdušné zámky nesplnitelná touha, bulíky nesmyslné,balamutící informace

luna: přen. mostrare la luna nel pozzo a qvěšet komu bulíky na nos, namluvit komu něco nesmyslného

jímka: odpadní jímkapozzo nero, septik fossa settica

šachta: výtahová šachtapozzo dell'ascensore

větrací: větrací šachtapozzo di ventilazione

vrt: ropný vrtpozzo petrolifero

čerpat: čerpat vodu ze studnytirare l'acqua dal pozzo

zavalit: Zemina zavalila dělníky v šachtě.La terra ha sepolto gli operai nel pozzo.