Hlavní obsah

lingua

Podstatné jméno ženské

  1. jazyk orgáncon la lingua fuoris vyplazeným jazykemHa una lingua tagliente.Má ostrý jazyk.tirare fuori la linguavypláznout jazyksciogliere la lingua a qrozvázat komu jazyk
  2. jazyk uzený ap.lingua affumicatauzený jazyk
  3. jazyk, řečlingua materna/stranieramateřský/cizí jazyklingua dei segniznakový jazyk
  4. mluva specifický způsob vyjádřenílingua medica/giuridicalékařská/právnická mluvalingua ufficialeúřední mluva

Vyskytuje se v

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

celtico: lingue celtichekeltské jazyky

edizione: edizione in lingua originaleverze v původním znění filmu ap.

germanico: lingue germanichegermánské jazyky

ibrido: lingua ibridahybridní jazyk

iranico: lingue iranicheíránské jazyky

madre: lingua madremateřský jazyk

mordersi: mordersi la linguakousnout se do jazyka

mostrare: mostrare la linguavypláznout jazyk

musicale: lingua musicalemelodický jazyk

orientale: lingue orientaliorientální jazyky

parentela: parentela tra le linguepříbuznost mezi jazyky

parlato: lingua parlatamluvená řeč, hovorový jazyk

punta: la punta della linguašpička jazyka

quotidiano: la lingua quotidianaběžná mluva

schioccare: schioccare la linguamlasknout, zamlaskat (jazykem) na koně ap.

segno: lingua dei segniznakový jazyk

snodare: snodare la linguarozmluvit se

straniero: lingua stranieracizí jazyk

tirare: tirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na koho

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

pelo: non avere peli sulla linguabýt co na srdci, to na jazyku

prudere: přen. Si sentiva prudere la lingua.Svrběl ho jazyk. měl chuť něco říct

sciogliere: sciogliere la lingua a qrozvázat komu jazyk

svelto: svelto di linguaupovídaný, užvaněný, přen. klevetivý, tlachavý, pomlouvačný

vipera: Ha una lingua di vipera.Má jedovatý jazyk.

anglicky: che parla inglese, země di lingua inglese, anglofono/-aanglicky mluvící

anglický: lingua ingleseling. anglický jazyk

cizí: lingue straniereling. cizí jazyky

jazyk: tirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na koho

jazykový: scuola di linguejazyková škola

kurz: corsi di linguajazykové kurzy

mateřský: lingua materna, madrelingua mateřský jazyk

naplno: non avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai dentiříct (to) naplno

německy: che parla tedesco, země di lingua tedescaněmecky mluvící

posunkový: linguaggio dei gesti, nesprávně znakový jazyk lingua dei segniposunková řeč

potažený: lingua impastatapotažený jazyk bílý

pusa: tacere, držet jazyk za zuby tenere a freno la linguapřen. držet pusu mlčet

rodný: lingua madre, madrelingua rodný jazyk

řeč: lingua dei segniznaková řeč správně znakový jazyk

světový: lingue del mondosvětové jazyky

španělsky: che parla spagnolo, země di lingua spagnolašpanělsky mluvící

úřední: lingua ufficialeúřední jazyk

vypláznout: tirare fuori la lingua, mostrare la lingua a qvypláznout jazyk na koho

výuka: insegnamento di lingue stranierevýuka (cizích) jazyků

zdrojový: lingua di partenzaling. zdrojový jazyk

znakový: lingua /linguaggio dei segniznakový jazyk, nesprávně znaková řeč

dohovořit se: È capace di parlare cinque lingue.Dohovoří se pěti jazyky.

dorozumět se: Si fa capire in cinque lingue.Dorozumí se pěti jazyky.

kousnout se: Mi sono morso la lingua.Kousl jsem se do jazyka.

pálit: Il cibo pizzica (la lingua).To (jídlo) pálí. na jazyku

slovanský: lingue slaveslovanské jazyky

spálit: Mi sono scottato/bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

špička: punta della linguašpička jazyka

obal: non avere peli sulla linguaříci co bez obalu

lingua: tirare fuori la linguavypláznout jazyk