Hlavní obsah

quotidiano

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

předmět: oggetti di uso quotidianopředměty denní potřeby

režim: programma/regime quotidianodenní režim

tisk: stampa quotidianadenní tisk

quotidiano: stampa quotidianadenní tisk