Hlavní obsah

mostrare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q ukázat známky, město ap., předvést co komu zboží klientovi ap.mostrare la linguavypláznout jazykmostrare i dentivycenit zuby
  2. ukázat předložit ke kontrole - pas ap.
  3. vystavit na odiv tělo ap.
  4. ukázat označit směr, místo na mapě ap.
  5. ukázat názorně vysvětlit ap., předvéstMi mostri come si fa?Ukážeš mi, jak se to dělá?Ha mostrato coraggio.Ukázal odvahu.
  6. dát najevo zklamání ap.Mostró di non capire.Dělal, že nerozumí.mostrare indifferenzaukázat lhostejnost

Vyskytuje se v

permanente: (mostra) permanentestálá výstava

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

canino: mostra caninavýstava psů

compassione: mostrare compassione per qprojevit soucit s kým

inaugurazione: inaugurazione della mostraslavnostní zahájení výstavy

mostra: mostra itineranteputovní výstava

mostra: mettere in mostra qcstavět na odiv, předvádět co

mostra: mettersi in mostrapředvádět se upozorňovat na sebe ap.

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

mostra: fare bella mostra di qcpředstírat co

mostro: mostro marinomořská příšera

mostro: mostro sacromytická postava, legenda

permanente: mostra permanentestálá výstava

installazione: installazione della mostrainstalace výstavy

mostra: Faceva mostra di ascoltare.Dělal, že poslouchá.

mostrarsi: Si è mostrato triste.Vypadal smutně.

pentimento: mostrare pentimento sincero per qcprojevit upřímnou lítost nad čím

luna: přen. mostrare la luna nel pozzo a qvěšet komu bulíky na nos, namluvit komu něco nesmyslného

zanna: mostrare le zanne a qukázat zuby komu pohrozit

cenit: cenit zubydigrignare/mostrare i denti

najevo: dát najevo co(di)mostrare qc, manifestare qc

obrazový: obrazová výstavamostra di quadri

okatě: okatě dávat najevo comostrare qc ostentatamente

prst: ukázat prstem na koho/coadditare q/qc, mostrare q/qc con il dito

vycenit: vycenit zubymostrare i denti

vypláznout: vypláznout jazyk na kohotirare fuori la lingua, mostrare la lingua a q

výstavní: výstavní katalog/stánekcatalogo /stand della mostra