Hlavní obsah

somma

Vyskytuje se v

insomma: insomma (delle somme)celkem vzato, zkrátka (a jednoduše)

pontefice: (sommo) ponteficepapež, svatý otec

globale: somma globalecelkový součet

lucrare: lucrare grosse sommenadělat velké peníze

sacerdote: sommo sacerdotevelekněz

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

sommo: al sommona vrcholu slávy ap.

tutto: tutto sommato, in tuttoúhrnem, celkově

tutto: tutto sommatovcelku, dohromady

vinto: la somma vintavyhraná suma/částka

celkem: celkem (vzato) vcelkunel complesso, tutto sommato

dobro: částka (připsaná) k dobrusomma accreditata

pojistný: ekon. pojistná částkasomma assicurata

souhrn: v souhrnu celkovětutto sommato, in tutto

suma: celková sumasomma (globale)

úhrada: částka k úhraděsomma da pagare

úhrn: v úhrnuin totale, in somma

vrchovatý: vrchovatou měrousommamente, in sommo grado, extrémně estremamente

vzít: celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale

záloha: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo/un acconto per qc, versare una somma in acconto

závratný: závratná sumasomma sbalorditiva

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

výše: výše danísomma di tasse

výše: celková výšeil totale, rozsah somma complessiva

kostka: v kostce stručněin breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parole