Hlavní obsah

indietro

Příslovce

  • zpět, zpátky, nazpátekall'indietrodozadu, pozadu jít ap.avanti e indietrosem a tam, tam a zpětmarcia indietrozpátečkafare marcia indietro(za)couvat, i přen. hodit (tam) zpátečkuessere indietro con qcbýt pozadu, zaostávat v čem ve studiu ap.andare indietrozpožďovat se hodinky ap.punto indietroštepování, zadní steh

Vyskytuje se v

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

marcia: marcia indietrozpátečka, zpětný chod

punto: punto indietrozadní steh, štepování

tirarsi: tirarsi indietrostáhnout se, ustoupit, přen. vycouvat, odstoupit z dohody ap.

tutto: Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

pozadu: být pozaduessere indietro

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.L'orologio è indietro di cinque minuti.

převinout: přetočit zpět cofar tornare indietro qc

zpátky: poslat zpátky co komu zásilku ap.mandare indietro, rimandare, rispedire qc a q

zpět: tam a zpět chodit ap.avanti e indietro

zpětný: zpětný chodretromarcia , marcia indietro

couvnout: Teď už nemůžeš couvnout.Non puoi più tirarti indietro.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

ohlížet se: Neohlížej se!Non voltarti indietro!

pokulhávat: Kvalita výrobků pokulhává za evropským standardem.La qualità dei prodotti è indietro rispetto allo standard europeo.

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.Si è tirata i capelli indietro.