Hlavní obsah

další

Přídavné jméno

  1. (příští) prossimo/-a(navíc k tomu) altro, ulterioreDalší, prosím! na řadě(Avanti) il prossimo!Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.a další ve výčtued altri
  2. (navazující) ulteriore(následující) successivo/-a(dodatečný) in piùdalší podrobnosti viz...per ulteriori informazioni vedi..

Vyskytuje se v

minout: Minul další rok...È passato un altro anno...

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

educazione: další vzdělávání (dospělých)educazione permanente

indugio: bez dalších průtahůsenza altri indugi

supplementare: další/dodatečné/zvláštní nákladyecon. costi supplementari

altro: Jsou (tu) další věci...Ci sono altre cose...

poco: ty, já a několik dalšíchtu, io e pochi altri

prossimo: Další, prosím!Avanti il prossimo!

další: a další ve výčtued altri