Hlavní obsah

facente

P příčestí přítomné

  1. di fare
  2. facente funzione zástupce nepřítomného ve funkci ap.

Vyskytuje se v

cilecca: fare cileccaselhat zbraň ap., přen. nezvládnout to výkon ap.

facente: facente funzionezástupce nepřítomného ve funkci ap.

fare: far(si) (fare)qc nechat/dát si udělat co

gnorri: fare lo gnorripředstírat hloupost, dělat hloupého

intendere: fare intendereqc dát najevo co, naznačit, naznačovat co

occhiolino: fare l'occhiolinoa q mrknout, (za)mrkat na koho

a: fatto a manoručně dělaný

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abitudine: fare l'abitudine a qczvyknout si na co

accenno: fare accenno a qc(mimochodem) zmínit, naznačit co

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affidamento: fare affidamento su qspoléhat (se) na koho, počítat s kým

affronto: fare un affronto a qurazit koho

allusione: fare allusione a qcnarážet na co, udělat narážku na co

altrui: fatti altruicizí záležitosti

amicizia: fare amicizia con qspřátelit se s kým

ammenda: fare ammenda di/per qcodčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu, napravit škodu čeho

amore: fare l'amore con qmilovat se s kým mít sexuální styk

andatura: fare l'andaturaudávat tempo závodu ap.

animo: dar/fare animo a qpovzbudit koho, dodat odvahy komu

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anticamera: fare anticameračekat na přijetí

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

apoteosi: fare l'apoteosi di qvychvalovat, oslavovat, vynášet, velebit koho

appello: fare l'appelloudělat prezenci

apprendistato: fare l'apprendistato presso qbýt v učení, (vy)učit se u koho

appunto: fare un appunto a qvyčíst něco, vyčítat komu

assegnamento: fare assegnamento su q/qcspoléhat se, spolehnout se na koho/co, mít důvěru ke komu/čemu

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

astinenza: fare astinenzaabstinovat

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

atto: fare degli atti inconsultijednat unáhleně

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

augurio: fare l'augurio, fare gli auguri di qc a qpopřát co komu

autostop: fare l'autostopjet (auto)stopem, stopovat auta

avance: fare delle avances a qdělat komu návrhy

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

baccano: fare baccanodělat rámus

bagaglio: fare i bagaglisbalit se, sbalit si věci před odjezdem

bagno: fare il bagnovykoupat se

baldoria: far(e) baldoriabavit se, veselit se, hýřit užívat si

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

baratto: fare baratto di qcsměnit, směňovat co

baruffa: fare baruffarvát se, (po)prat se, (po)hádat se, vjet si do vlasů

benzina: fare benzinanatankovat (benzín), nabrat benzín

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

bip: fare un bippípnout

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

bizza: fare le bizzezlobit dítě i stroj

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccaccia: fare le boccaccešklebit se, dělat grimasy/ksichty

botta: fare a bottemlátit se, prát se

brandello: fare a brandellirozcupovat, roztrhat na kusy

brano: fare a branirozcupovat (na hadry)

brindisi: fare un brindisi a qc/qpřipít si na co/koho

bucato: fare il bucatovyprat, prát (prádlo)

cacca: fare la caccakakat

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

calca: fare calca(na)tlačit se, mačkat se dav

cambio: fare il cambio della biancheriapřevlékat povlečení ložní prádlo

camera: fare le camereuklízet pokoje

camminata: fare una camminatajít na procházku

canestro: fare canestrodát koš

capatina: fare una capatina dovestavit se kde, (za)skočit kam

capitombolo: fare un capitombolonabít si hubu

capriccio: fare i capriccizlobit, blbnout i o stroji ap.

carriera: fare carriera(u)dělat kariéru

cascata: fare una cascataseknout sebou, švihnout sebou

caso: fare al casohodit se, přijít vhod

cassetta: far(e) cassettamít kasovní úspěch, být kasovním trhákem

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

cazzotto: fare a cazzotti con q/qcpoprat se s kým/čím na pěsti

centro: fare centroi přen. trefit do černého

ceretta: fare la ceretta(d)epilovat (se) voskem

check-in: fare il check-inzaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem ap.

check-out: fare il check-outodhlásit se

chiacchiera: fare due/quattro chiacchiere(po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecat

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si

chiarezza: fare chiarezzaudělat (si) jasno, vyjasnit si (to)

chiave: chiave di Fabasový klíč

clic: fare doppio clic(k)poklepat (myší)

coccodè: fare coccodèkdákat

coccola: fare le coccole a q(po)mazlit se s kým, (po)laskat koho, tulit se ke komu

coda: fare la codačekat/stát ve frontě

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

colazione: fare colazionesnídat, nasnídat se

collaudo: fare il collaudo di qcprovést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.

collezione: fare collezione di qcsbírat co sběratel

colore: fare colorezískat flush v pokru

colpo: far(e) colpozapůsobit být efektní ap.

capolino: fare capolinovykouknout, přen. ukázat se pravda ap.