Hlavní obsah

amicizia

Vyskytuje se v

atto: atto di amicizia/di stimaprojev přátelství/úcty

rapporto: rapporto di amiciziakamarádský vztah

přátelství: fare amicizia con qnavázat přátelství s kým

pojit: Sono legati da una amicizia.Pojí je přátelství.

přerůst: La loro amicizia è diventata amore.Jejich přátelství přerostlo v lásku.

znamení: come segno di amiciziana znamení přátelství

protekce: avere una spinta, konexe avere amicizie influentimít protekci

amicizia: fare amicizia con qspřátelit se s kým