Hlavní obsah

altrui

Přídavné jméno

  • cizí, druhých, ostatních jiných lidíNon immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.fatti altruicizí záležitostiper il bene altruipro dobro druhých

Zájmeno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

qualcuno: qualcun altroněkdo jiný

altrui: fatti altruicizí záležitosti

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cosa: tra le altre cosemimo jiné

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

qualche: in qualche altro luogoněkde jinde

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

uno: gli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

essere: Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

poco: tu, io e pochi altrity, já a několik dalších

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

discorso: Questo è un altro discorso!To (už) je něco jiného!

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

naso: přen. ficcare il naso nelle faccende altruiplést se do cizích záležitostí

další: ed altria další ve výčtu

jinak: in altre parolejinak řečeno

jiný: (qualcos')altroněco jiného

možnost: non avere scelta, non potere far altro (che)nemít jinou možnost

něco: (Nient')altro?Ještě něco?

nějak: in qualche altro modonějak jinak

někdo: un altroněkdo jiný

někudy: da qualche altra parteněkudy jinudy

odněkud: da qualche altra parteodněkud jinud

onen: altro mondo, aldilà onen svět

slovo: in altre parole ...jinými slovy ...

vybraná: non avere (altra) sceltanemít na vybranou

vyvyšovat se: grandeggiare, credersi superiore agli altrivyvyšovat se (nad ostatní) nadutě

dostat: Posso avere un altro caffè?Mohu dostat ještě jednu kávu?

druhý: Come ogni altro ...Jako každý druhý ...

izolovat: Hanno isolato il malato dagli altri.Nemocného izolovali od ostatních.

minout: È passato un altro anno...Minul další rok...

myslet: Pensava sempre agli altri.Myslela vždycky na druhé.

nezbývat: Non abbiamo altra scelta che...Nezbývá nám než...

než: Non abbiamo altra scelta che ...Nezbývá nám než ...

ostatní: altre coseostatní věci

přenést se: L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.Nadšení se přeneslo i na ostatní.

přiživit se: Si era approfittato del successo degli altri.Přiživil se na úspěchu jiných.

smířit se: Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.Smiř se s tím. je to tak ap.

věc: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

vedle: A parte di ... esistono altri problemi.Vedle ... existují další problémy.

vyřídit: Bisogna sbrigare altre cose.Je třeba vyřídit jiné záležitosti.

zapustit: L'islam ha messo radici anche in altri paesi.Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.

zbývat: Non abbiamo altra scelta che ...Nezbývá nám než ...

cizí: vivere a spese degli altrižít na cizí účet

chybět: Ci mancherebbe altro.To by nám tak ještě chybělo.

záležitost: ficcare il naso nelle faccende/negli affari altruiplést se do cizích záležitostí

altro: (gli) altriostatní, druzí