Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) diversamente, altrimenti, in modo diversoRozhodl jsem se jinak.Ho deciso diversamente.Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.jinak řečenoin altre parole
  2. (v jiných ohledech) per il restoJinak je normální.Per il resto è normale.
  3. (nebo ap.) altrimentiDej mi to, jinak ...Dammelo, altrimenti ...

Vyskytuje se v

anebo: anebo jinak ... pohrůžka ap.altrimenti ...

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

dnes: Dnes je všechno jinak.Oggi è tutto diverso.

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

alternativa: in alternativa a qcjako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnost

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

altrimenti: altrimenti dajinak než jsem předpokládal ap.

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

resto: per il resto, quanto al restojinak co se ostatního týče

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

oppure: Affrettati, oppure perderai il treno.Pospěš si, jinak nestihneš vlak.

resto: Per il resto è normale.Jinak je normální.

dire: dire e sdireříkat tak a hned zas jinak