Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) diversamente, altrimenti, in modo diversoRozhodl jsem se jinak.Ho deciso diversamente.Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.jinak řečenoin altre parole
  2. (v jiných ohledech) per il restoJinak je normální.Per il resto è normale.
  3. (nebo ap.) altrimentiDej mi to, jinak ...Dammelo, altrimenti ...

Vyskytuje se v

anebo: anebo jinak ... pohrůžka ap.altrimenti ...

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

dnes: Dnes je všechno jinak.Oggi è tutto diverso.

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

alternativa: jako alternativa k čemu, eventuálně, jinak případná možnostin alternativa a qc

altrimenti: alias, jinak zvanýaltrimenti detto

altro: být jako vyměněný, vypadat docela jinakparere un altro

resto: jinak co se ostatního týčeper il resto, quanto al resto

salvo: nebude-li uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

che: Nemůžu jinak než ...Non posso altro che ...

oppure: Pospěš si, jinak nestihneš vlak.Affrettati, oppure perderai il treno.

dire: říkat tak a hned zas jinakdire e sdire

jinak: jinak řečenoin altre parole