Hlavní obsah

někdo

Zájmeno

  • qualcunoJe tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?Někdo to ukradl.È stato rubato.někdo jinýun altro

Vyskytuje se v

hned: hned tak někdotéměř nikdo non tutti

jiný: někdo jinýqualcun altro

bušit: Někdo buší na dveře.Qualcuno bussa alla porta.

číhat: Venku někdo číhá.C'è qualcuno appostato fuori.

hledat: Hledáte někoho?Cercate qualcuno?

chodit: Chodíš s někým?Esci con qualcuno?

jestli: Jestli někdo přijde ...Se viene qualcuno ...

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

shánět se: Sháněl se po mně někdo?Qualcuno ha chiesto di me?

sledovat: Nesledoval tě někdo?Ti ha seguito nessuno?

tlouct: Někdo tluče na dveře.Qualcuno picchia alla porta.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zvonit: Nezvonil náhodou někdo?Ha suonato qualcuno per caso?

altro: qualcun altroněkdo jiný

chi: chi ... chi ...někteří ... jiní (zase)..., někdo ... jiný (zase) ...

taluno: taluno ... talaltro ...někdo ... jiný (zase) ...

uno: uno di voijeden/někdo z vás

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

nessuno: Guarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.

qualcuno: C'è qualcuno?Je tady někdo?

qualsiasi: Non è uno qualsiasi.Není to jen tak někdo.

qualunque: Non è un uomo qualunque.Není to jen tak někdo.

uno: Se uno vuole, può venire.Jestli někdo chce, může přijít.