Hlavní obsah

někdo

Zájmeno

  • qualcunoJe tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?Někdo to ukradl.È stato rubato.někdo jinýun altro

Vyskytuje se v

jiný: někdo jinýqualcun altro

někdo: někdo jinýun altro

bušit: Někdo buší na dveře.Qualcuno bussa alla porta.

číhat: Venku někdo číhá.C'è qualcuno appostato fuori.

hledat: Hledáte někoho?Cercate qualcuno?

chodit: Chodíš s někým?Esci con qualcuno?

jestli: Jestli někdo přijde ...Se viene qualcuno ...

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

shánět se: Sháněl se po mně někdo?Qualcuno ha chiesto di me?

sledovat: Nesledoval tě někdo?Ti ha seguito nessuno?

tlouct: Někdo tluče na dveře.Qualcuno picchia alla porta.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zvonit: Nezvonil náhodou někdo?Ha suonato qualcuno per caso?

altro: někdo jinýqualcun altro

chi: někteří ... jiní (zase)..., někdo ... jiný (zase) ...chi ... chi ...

taluno: někdo ... jiný (zase) ...taluno ... talaltro ...

uno: jeden/někdo z vásuno di voi

ammettere: Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.Non ammetto di essere preso in giro.

certo: Někdo přišel, někdo ne.Certi sono arrivati, altri no.

mestiere: Popros o radu někoho z oboru/branže.Chiedi consiglio a uno del mestiere.

nessuno: Podívej se, jestli tam někdo je.Guarda se c'è nessuno.

qualcuno: Je tady někdo?C'è qualcuno?

qualsiasi: Není to jen tak někdo.Non è uno qualsiasi.

qualunque: Není to jen tak někdo.Non è un uomo qualunque.

hned: hned tak někdotéměř nikdo non tutti