Hlavní obsah

cantata

Vyskytuje se v

cantare: cantare messacelebrovat mši

cantato: messa cantatazpívaná mše

canto: canto del gallorozbřesk, kuropění

canto: canto gregorianogregoriánský chorál

canto: canto liturgicoliturgický zpěv

canto: dal mio cantopodle mě, z mého pohledu

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

canto: d'altro cantona druhé straně, zato však, zato ale

gregoriano: mus. canto gregorianogregoriánský chorál

lirico: cantante liricooperní zpěvák

messa: messa cantatazpívaná mše

opera: cantante/libretto d'operaoperní zpěvačka/libreto

cantare: Gliel'ho cantata chiara (la verità).Řekla jsem mu to na rovinu.

cantare: Canta che ti passaTak to vyklop!

canto: přen. canto del cignolabutí píseň poslední aktivita

cigno: canto del cignolabutí píseň poslední počin, vystoupení ap.

croce: Non si può cantare e portar la croce.Nelze sedět zaráz na dvou židlích.

gallo: al canto del galloza kuropění

čistě: zpívat čistěcantare senza stonare, essere intonato

falešně: zpívat falešněstonare, cantare stonato/-a

gregoriánský: hud., náb. gregoriánský chorálcanto gregoriano

hodina: chodit na hodiny zpěvuprendere lezioni di canto

kuropění: za kuropěníal primo canto del gallo, all'alba

nota: zpívat/hrát z notcantare/suonare leggendo lo spartito

sborový: sborový zpěvcanto corale, coro

strana: na druhé straněd'altra parte, d'altro canto

vánoční: vánoční stromeček/koledyalbero/canti di Natale

zpěv: sborový zpěvcanto corale

doprovodit: Zpěváka doprovodil houslista.Il cantante era accompagnato dal violinista.

křtít: Zpěvačka křtila nové CD.La cantante ha lanciato il nuovo CD.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

se, si: Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.

špatně: Špatně zpívá.Canta male.

týkat se: Co se mě týče...Da parte mia..., Per ciò che mi riguarda..., Dal canto mio...

zpívat: Neumím zpívat.Non so cantare.

labutí: labutí píseňcanto del cigno

óda: pět ódy na koho/co velmi chválitcantare/celebrare le lodi di q/qc

píseň: labutí píseň poslední a nejlepší čincanto di cigno

triko: hovor. honit si trikocantare le proprie lodi