Hlavní obsah

regolare

Vyskytuje se v

regolo: logaritmické pravítkoregolo (calcolatore)

coniugazione: pravidelné/nepravidelné časováníconiugazione regolare/irregolare

esaedro: pravidelný šestistěn, krychle, hexaedresaedro regolare

piramide: pravidelný/kolmý/kosý jehlanpiramide regolare/retta/obliqua

poligono: pravidelný mnohoúhelníkpoligono regolare

regola: abys věděl...per tua regola ...

regolare: regulární výrazespressione regolare

regolata: seřídit, vyladit, upravit, hovor. poladit, poštelovat codare una regolata a qc

regolato: pít s mírou alkoholessere regolato nel bere

pulizia: pravidelné čištění zubůla pulizia regolare dei denti

conto: i přen. vyrovnat účty, zúčtovatregolare i conti

eccezione: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'eccezione conferma la regola.

norma: pro tvou informaciper tua norma e regola

interval: v pravidelných intervalecha intervalli regolari

nepsaný: nepsané pravidlo čehoregola non scritta di qc

nevyrovnaný: nevyrovnané účty s kýmconti non regolati con q

odstup: v pravidelných odstupecha intervalli regolari

pravidelný: v pravidelných intervalecha(d) intervalli regolari

pravidlo: výjimka z pravidlaun'eccezione alla regola

regulovat: regulovat ceny příkazověregolamentare/regolare i prezzi

řádný: řádné volbyelezioni regolari

sloveso: (ne)pravidelná slovesaverbi (ir)regolari

student: řádný studentstudente regolare

vyřídit: vyřídit si to s kýmrázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con q

zákazník: stálý zákazníkpravidelný cliente regolare, restaurace ap. cliente fisso

nařídit: nařídit (si) budík na 7puntare/regolare la sveglia alle 7

zařídit se: Zařiď se podle toho!Regolati tu!

kupa: dát se do kupypo nemoci ap. riprendersi, riaversi, rimettersi, napravit své chování ap. darsi una regolata