Hlavní obsah

odborný

Vyskytuje se v

časopis: rivista specializzataodborný časopis

termín: termine tecnicoodborný termín

vyjádření: opinione di un espertoodborné vyjádření

výraz: termine tecnico/medico/legaleling. odborný/lékařský/právnický výraz

znalost: cognizioni specialisticheodborná znalost, odborné znalosti

esperto: parere espertoznalecký/odborný posudek, názor odborníka

pool: pool di scienziati/specialisti/medicivědecký/odborný/lékařský tým

professionale: scuola/istituto professionaleodborná škola učiliště ap.

rivista: rivista specializzataodborný časopis

specialistico: assistenza/preparazione specialisticaodborná asistence/příprava

specializzazione: scuola di specializzazioneodborná škola, škola s odborným zaměřením

tecnico: vocabolario tecnicoodborná slovní zásoba

termine: termini tecnicitechnické/odborné termíny

vocabolario: vocabolario tecnico/vastoodborná/široká slovní zásoba

odborný: termine tecnico, tecnicismo odborný termín/výraz