Hlavní obsah

volto

Podstatné jméno mužské

  1. obličeji přen. tvářessere triste in voltomít smutný výraza volto scopertos odkrytým obličejem, bez maskování lupiči ap., přen. neskrývaně, bez obalu kritizovat ap.
  2. pohled, oči

Vyskytuje se v

schifo: obrácená klenbavolta a schifo

volta: -krát násobnostvolte

a: třikrát dennětre volte al giorno

altro: (někdy) jindyun'altra volta

ancora: ještě jednouancora una volta

calcagno: ukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komumostrare/voltare le calcagna a q

centesimo: postéper la centesima volta

cento: i přen. stokrátcento volte

centomila: stotisíckrát, nesčetněkrát vyjádření nadsázkycentomila volte

che: pokaždé, když ...ogni volta che

chiave: vrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstataarch. chiave di volta

crociera: křížová klenbavolta a crociera

diverso: několikrátdiverse volte

ennesimo: po x-té, po n-téper l'ennesima volta

giorno: dvakrát dennědue volte al giorno

magari: snad jindymagari un'altra volta

mila: stokrát, tisíckrát, mockrát, tolikrát při výčitkáchmila volte

milione: milionkrát mnohokrátun milione di volte

mille: tisíckrátmille volte

nove: devětkrátnove volte

ogni: pokaždé, vždyogni volta

ottanta: osmdesátkrátottanta volte

paio: párkrátun paio di volte

prossimo: příštěla prossima volta

qualche: někdy, jednou v budoucnuqualche volta

sette: sedmkrátsette volte

solo: jen jednou/jedinkrátuna volta sola

spesso: často, zhusta, nezřídkaspesse volte

svariato: mnohokrátsvariate volte

tanto: tolikrát, mnohokráttante volte

tre: třikrát, trojnásobnětre volte

trenta: třicetkráttrenta volte

uno: jednou, jedenkrátuna volta

vela: sférická klenbavolta a vela

voltare: zahnout za rohvoltare l'angolo

volto: mít smutný výrazessere triste in volto

arare: vrásčitá tvářvolto arato di rughe

atteggiare: Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.Atteggiò il volto a compassione.

cervello: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

millesimo: po tisící velký počet opakováníla millesima volta

cinquantamila: Četl jsem to (snad) tisíckrát.L'ho letto cinquantamila volte.

diecimila: Říkal jsi mi to už milionkrát.Me l'hai detto già diecimila volte.

miliardo: Opakoval jsem mu to snad milionkrát.Gliel'ho ripetuto un miliardo di volte.

prima: Až příště přijedeš, brnkni mi předem.La prossima volta che vieni, telefonami prima.

stesso: Už není jako dřív.Non è più lo stesso di una volta.

volgere: Horší se počasí.Il tempo volge al brutto.

essere: Byl jednou (jeden) ...C'era una volta ...

oscurarsi: zamračit se, zakabonit se v obličejioscurarsi in volto

rischiarare: Jeho tvář se rozjasnila.Si è rischiarato in volto.

scherzo: dělat si legraciprendere/volgere q/qc in scherzo

schiena: obrátit se zády ke komuvoltare/girare la schiena a q

spalla: obrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.voltare le spalle a q

trecento: Stokrát/X-krát jsem to říkal.L'ho detto trecento volte.

ani: ani jednounemmeno una volta

často: nejčastějiil più spesso, většinou la maggior parte delle volte

čtyřnásobný: čtyřnásobný mistril quattro volte campione

den: dvakrát za dendue volte al giorno

denně: dvakrát/třikrát dennědue/tre volte al giorno

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

chýlit se: chýlit se k závěruvolgere al termine

jednou: ještě jednouancora una volta

když: když už ...una volta ...

klenba: nebeská klenbala volta celeste

lepší: dvakrát lepšídue volte migliore

měsíc: třikrát za měsíctre volte al mese

měsíčně: dvakrát měsíčnědue volte al mese

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

několikátý: po několikátéper l'ennesima volta

pětinásobný: pětinásobný mistrcinque volte campione

poprvé: Jste tady poprvé?È qui per la prima volta?

pořád: pořád dokolapiù e più volte

pro: pro tentokrátper questa volta

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

příště: Až ji potkáš příště ...La prossima volta che la incontri ...

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

spět: spět ke konciavvicinarsi/volgere alla fine

tolik: dvakrát tolikdue volte tanto

třetí: po třetíper la terza volta

třikrát: třikrát toliktre volte di più

týdně: dvakrát týdnědue volte a settimana

život: jednou za životuna volta per la vita

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

kazit se: Kazí se počasí.Il tempo peggiora/volge al brutto.

kdykoli: Můžeš mi zavolat kdykoli chceš.Puoi chiamarmi tutte le volte che vuoi.

kdysi: Kdysi mi o tom vyprávěl.Una volta me ne ha parlato.

končit: Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

odbočit: Na křižovatce odbočte vpravo.All'incrocio voltate a destra.

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

po: po třech zaráztre alla volta

prvně: Jste tady prvně?È qui per la prima volta?

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

stý: po stéper la centesima volta

takhle: takhle dvakrát do rokacirca due volte all'anno

téct: Po tváři mu tekly slzy.Gli scorrevano le lacrime in volto.

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

vědět: Dej o sobě někdy vědět!Fatti vivo qualche volta!

velký: ... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...

vždy: Vždy, když ho potkám ...Ogni volta quando l'incontro, ...

za: třikrát za dentre volte al giorno

zlíbit se: kdykoli se ti zlíbítutte le volte che vuoi

posvícení: Není každý den posvícení.A volte si vince, a volte si perde.