Hlavní obsah

volto

Podstatné jméno mužské

  1. obličeji přen. tvářessere triste in voltomít smutný výraza volto scopertos odkrytým obličejem, bez maskování lupiči ap., přen. neskrývaně, bez obalu kritizovat ap.
  2. pohled, oči

Vyskytuje se v

millesimo: la millesima voltapo tisící velký počet opakování

schifo: volta a schifoobrácená klenba

volta: volte-krát násobnost

a: tre volte al giornotřikrát denně

altro: un'altra volta(někdy) jindy

ancora: ancora una voltaještě jednou

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

centesimo: per la centesima voltaposté

cento: cento voltei přen. stokrát

centomila: centomila voltestotisíckrát, nesčetněkrát vyjádření nadsázky

che: ogni volta chepokaždé, když ...

che: una volta chejakmile (jednou), když už

chiave: arch. chiave di voltavrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstata

crociera: volta a crocierakřížová klenba

diverso: diverse volteněkolikrát

ennesimo: per l'ennesima voltapo x-té, po n-té

giorno: due volte al giornodvakrát denně

magari: magari un'altra voltasnad jindy

mila: mila voltetisíckrát, mockrát, tolikrát zdůraznění velkého počtu

milione: un milione di voltemilionkrát mnohokrát

mille: mille voltetisíckrát

nove: nove voltedevětkrát

ogni: ogni voltapokaždé, vždy

ottanta: ottanta volteosmdesátkrát

paio: un paio di voltepárkrát

parecchio: parecchie volteněkolikrát, (poměrně) hodněkrát

prossimo: la prossima voltapříště

qualche: qualche voltaněkdy, jednou v budoucnu

sette: sette voltesedmkrát

solo: una volta solajen jednou/jedinkrát

spesso: spesse voltečasto, zhusta, nezřídka

svariato: svariate voltemnohokrát

tanto: tante voltetolikrát, mnohokrát

tre: tre voltetřikrát, trojnásobně

trenta: trenta voltetřicetkrát

uno: una voltajednou, jedenkrát