Hlavní obsah

allora

Příslovce

  • tehdy v ten okamžik, pakallora come alloraza těchto okolností

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

fino: fino ad alloraaž dosud

rospo: (Allora) sputa il rospo!Tak to vyklop!, Tak se vymáčkni!

doba: od té dobyda allora

doba: (až) do té dobyfino ad allora

doba: tou dobouallora

někdejší: někdejší prezidentpresidente di allora

no: No a (co)?E allora?, E con questo/ciò?

a: No a? co má býtE allora?, E quindi?

jako: A co jako? tím myslíš ap.E allora?

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

od, ode: Od té doby jsem ho neviděl.Da allora non l'ho visto più.

spustit: Tak spusť!Allora parla!, Spara!

tak: Tak mi tedy řekni ...Dimmi allora ...

tak: Tak co? rozhodl jsi se?Allora?, Dunque?

vymáčknout se: Tak se vymáčkni!Allora sputa il rospo!