Hlavní obsah

allora

Příslovce

  • tehdy v ten okamžik, pakallora come alloraza těchto okolností

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

fino: fino ad alloraaž dosud

rospo: (Allora) sputa il rospo!Tak to vyklop!, Tak se vymáčkni!

doba: da alloraod té doby

někdejší: presidente di alloraněkdejší prezident

no: E allora?, E con questo/ciò?No a (co)?

a: E allora?, E quindi?No a? co má být

jako: E allora?A co jako? tím myslíš ap.

nu: Allora, se lo dici.Nu když to říkáš.

od, ode: Da allora non l'ho visto più.Od té doby jsem ho neviděl.

spustit: Allora parla!, Spara!Tak spusť!

tak: Dimmi allora ...Tak mi tedy řekni ...

vymáčknout se: Allora sputa il rospo!Tak se vymáčkni!

allora: allora come alloraza těchto okolností