Hlavní obsah

rischiare

Tranzitivní sloveso

Sloveso neosobní

Vyskytuje se v

alto: ad alto rischiovysoce rizikový

correre: correre un rischioriskovat, podstoupit riziko

elevato: rischio elevatovysoké riziko

esporsi: esporsi a un rischiopodstoupit riziko

premio: premio di rischioriziková prémie

professione: professione a rischiorizikové povolání

radon: rischio (del) radonradonové riziko

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

rischio: a rischioohrožený, rizikový riziku vystavený

rischio: gravidanza a rischiorizikové těhotenství

rischio: specie a rischioohrožený druh

rischio: mettere a rischio qcohrozit, vystavit riziku co

rischio: ad alto rischiovysoce rizikový

specie: specie a rischioohrožený druh

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

cosciente: Siamo coscienti dei rischi.Jsme si vědomi rizik.

proteggersi: proteggersi dai rischi ...chránit se před riziky ...