Hlavní obsah

vystavený

Vyskytuje se v

dobropis: vystavit komu dobropisemettere una nota di credito a favore di q

faktura: fin. vystavit fakturu komu, na kohoemettere (la) fattura a q

nebezpečí: vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

recept: vystavit receptfare una ricetta

vystavit: vystavit fakturuemettere una fattura

riziko: vystavit koho/co rizikuesporre q/qc al rischio

assegno: vystavit/vypsat šekfare/intestare un assegno

attestazione: vystavit potvrzení o čemrilasciare un'attestazione di qc

emettere: vystavit fakturuemettere fattura

esporre: vystavit koho nebezpečíesporre q a un pericolo

esposto: vystavené zbožímerce esposta

offrire: vystavit se, vydat se na pospas čemu kritice ap.přen. offrire il fianco a qc

prova: vystavit koho zkoušcemettere q alla prova

repentaglio: ohrozit, vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

ricetta: vystavit/napsat recept na cofare/scrivere una ricetta per qc

rischio: ohrozit, vystavit riziku comettere a rischio qc

sole: vystavený slunciesposto al sole

staccare: vystavit šekstaccare un assegno

berlina: být na pranýř(i), přen. být terčem/vystaven posměchuessere alla/in berlina

prestarsi: otevřít se, vystavit se čemu napadení ap.přen. prestare il fianco a qc