Hlavní obsah

představený

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. immagina(ti), zvolání ap. non puoi immaginarti

představení: divadelní/hudební/operní/baletní představeníspettacolo teatrale/musicale/di opera (lirica)/di balletto

dovést: Nedovedeš si představit...Non puoi immaginare...

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit: Můžete nás představit?Ci può presentare?

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

představit si: Nedokážu si představit, že...Non riesco a immaginarmi che...

představit si: Představ si, že bys měl Porsche.Immaginati di avere una Porsche.

sledovat: Diváci sledovali představení.Gli spettatori guardavano lo spettacolo.

tajit se: představení, z něhož se tají dechspettacolo mozzafiato

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

addio: serata d'addiorozlučkový večírek, představení na rozloučenou v divadle

diurno: (rappresentazione) diurnadenní představení

generale: madre generalegenerální představená

perdere: perdere l'inizio dello spettacolozmeškat začátek představení

recita: recita di beneficenzabenefiční představení

spettacolo: spettacolo di dilettantiochotnické představení

superiore: relig. padre superioreotec představený

teatrale: compagnia/spettacolo teatraledivadelní společnost/představení

immaginare: Immagina di essere...Představ si, že jsi...

onore: Ho l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...

presentare: Mi ha presentato sua moglie.Představil mi svou ženu.

presentare: Mi presenti?Představíš mě?

presentarsi: Permetta che mi presenti.Dovolte, abych se představil.

suggestionato: Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.To představení na něj hodně zapůsobilo.