Hlavní obsah

představený

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. immagina(ti), zvolání ap. non puoi immaginarti

představení: divadelní/hudební/operní/baletní představeníspettacolo teatrale/musicale/di opera (lirica)/di balletto

dovést: Nedovedeš si představit...Non puoi immaginare...

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

sledovat: Diváci sledovali představení.Gli spettatori guardavano lo spettacolo.

tajit se: představení, z něhož se tají dechspettacolo mozzafiato

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

addio: rozlučkový večírek, představení na rozloučenou v divadleserata d'addio

diurno: denní představení(rappresentazione) diurna

generale: generální představenámadre generale

perdere: zmeškat začátek představeníperdere l'inizio dello spettacolo

recita: benefiční představenírecita di beneficenza

spettacolo: ochotnické představeníspettacolo di dilettanti

superiore: otec představenýrelig. padre superiore

teatrale: divadelní společnost/představenícompagnia/spettacolo teatrale

immaginare: Představ si, že jsi...Immagina di essere...

onore: Mám (tu) čest vám představit ...Ho l'onore di presentarvi ...

presentare: Představil mi svou ženu.Mi ha presentato sua moglie.

presentarsi: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

suggestionato: To představení na něj hodně zapůsobilo.Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.

představený: matka představenámadre superiore