Hlavní obsah

mnohý

Přídavné jméno

  • molti/-e, tanti/-e(četný) numerosi/-emnozí z nichmolti di lorona mnoha místechin molti luoghi

Vyskytuje se v

mnohé: To vypovídá mnohé o ...La dice lunga su ...

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

molto: mnozí z nás, hodně z násmolti di noi

comportare: To s sebou nese mnohá rizika.Questo comporta molti rischi.

innanzi: Jelikož mnozí před námi ...Siccome molti innanzi a noi ...

merito: Má mnohé zásluhy.Ha molti meriti.

mnohý: mnozí z nichmolti di loro